Advertisement

Onuncu Kalkınma Planı'na göre, 2018 yılı sonuna kadar ihracat 277 milyar dolara, ithalat da 404 milyar dolara yükselecek.

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı'na göre, ihracatın GSYH’ya oranı 2007-2012 döneminde yıllık ortalama yüzde 17,2 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yıllık ortalama ihracat artışı nominal olarak yüzde 11,5, reel olarak yüzde 6,8 oldu. Küresel krizin özellikle AB ekonomilerinde yoğun olarak yaşanması, reel kurun artış eğiliminde olması, sanayide birim ücret endeksinde 2009 yılı hariç olmak üzere kaydedilen artış eğilimi, ihracatın rekabet gücünü olumsuz yönde etkiledi. İhracat fiyatları bu dönemde dalgalı bir seyir gösterdi ve yıllık ortalama yüzde 4 oranında arttı.

Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracatın nominal olarak artmasına karşın, diğer ülkelere yapılan ihracattaki hızlı artış nedeniyle toplam ihracat içindeki payı azaldı. Yeni ihraç pazarlarına açılımla AB dışı pazarların toplam ihracat içerisindeki payı, 2012'de yüzde 59,7 seviyesine yükseldi.

2007-2012 döneminde ithalatın GSYH’ya oranı yıllık ortalama yüzde 27,1 oldu. Aynı dönemde yıllık ortalama ithalat artışı nominal olarak yüzde 11,7, reel olarak yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Plana göre, ihracatın 2018'de 277,2 milyar dolara, ithalatın ise 404,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kalkınma Planı'nda yer alan ödemeler dengesine ilişkin hedefler şöyle:. 2006   2012    2013    2018   2014-2018
  (yüzde değişim)
İhracat (fob) (Milyar Dolar) 85,5   152,5   157,8   277,2   11,9
İthalat (cif) (Milyar Dolar) 139,6   236,5   252,3   404,3   9,9
Enerji İthalatı (Milyar Dolar) 28,9   60,1   58,7   74,4   4,9
Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) -54   -84,1   -94,4   -127   ---
Dış Ticaret Dengesi / GSYH (%) (ortalama) -10,3   -10,7   -11,1   -9,9   -10,5
Dış Ticaret Hacmi / GSYH (%) (ortalama) 42,8   49,5   48,2   53   51,2
Turizm Gelirleri (Milyar Dolar) 17,5   25,7   28   40,8   7,8
Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) -31,8   -47,5   -55,3   -67,1   ---
Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) (ortalama) -6   -6   -6,5   -5,2   -5,8
Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi (Milyar Dolar) 20,2   12,6   15,3   28,3   13,1


- Cari açığın GSYH’ya oranı yüzde 5,2’ye gerileyecek

10. Kalkınma Planı'nda cari açığın büyüme üzerinde baskı oluşturmayacak seviyelerde tutulması ve ağırlıklı olarak uluslararası doğrudan yatırımlar, borç yaratmayan ve uzun vadeli diğer sermaye girişleriyle finanse edilmesi amaçlanıyor.

Plan döneminde, öngörülen yüksek büyümeyle cari açığın, GSYH’ya oranının dönem sonunda kademeli olarak yüzde 5,2’ye gerilemesi hedefleniyor.

Reel olarak ortalama ihracat artışının ithalat artışından yüksek olması, ihracatın ithalata olan bağımlılığının azaltılması, ihracat içinde orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayii ürünlerinin payının yükseltilmesi, hizmet ihracatının artırılması ve çeşitlendirilmesi hedefler arasında yer alıyor.

- İhracatçılara yeni imkanlar

Bu hedefler için ihracatçıların yeni pazarlara erişmesine yönelik mevcut imkanlar iyileştirilecek. İthalat bağımlılığını azaltmayı esas alan büyük ölçekli yatırımları ve stratejik sektör boyutlarını içeren yeni teşvik sistemi etkili olarak hayata geçirilecek.

Tüketime yönelik ihraç ürünlerinde özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, nitelikli tasarımcı yetiştirilmesi sağlanacak, patent tescili ve uluslararası marka oluşturulması desteklenecek, tanıtım ve pazarlama konusundaki destekler ihracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek.

Türkiye’nin geleneksel ihracat pazarlarındaki payını düşürmeden, AB dışı ülkelere mal ve hizmet ihracatını artırmak için gerekli düzenlemeler yapılacak. İhracat desteklerinde etkililik esas alınacak, gelişme potansiyeli olan sektörlere öncelik verilecek.

e-Ticaretin, ihracatın artırılmasında etkili bir araç olarak kullanılması amacıyla gerekli mekanizmalar geliştirilecek.

Yerli ürünler gibi ithal ürünlerin de sağlık, çevre, enerji verimliliğine dair teknik düzenlemelere uygunluğu sağlanacak.

AA