Advertisement

Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 14 milyar 503 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 15 milyar 34 milyon lira açık verdi.

Temmuz ayı nakit gerçekleşmeleri, Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinde açıklandı. Buna göre, temmuz ayında Hazine'nin nakit gelirleri 16 milyar 45 milyon lira, nakit giderleri 34 milyar 27 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 28 milyar 239 milyon lira, faiz giderleri ise 5 milyar 788 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı dengede ise 12 milyar 194 milyon lira açık oluştu. Söz konusu ayda nakit dengesi 14 milyar 503 milyon lira açık verdi. Temmuzda devirli-garantili borç geri dönüşleri 259 milyon lira oldu. Kur farklarından kaynaklanan artış, 40 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı da 8 milyar 926 milyon lira azaldı.

- Ocak-temmuz dönemi-

Ocak-temmuz döneminde nakit bazda toplam 200 milyar 352 milyon lira gelir elde edilirken, 224 milyar 86 milyon lira harcama yapıldı. Söz konusu dönemde faiz dışı denge 5 milyar 112 milyon lira oldu. Bu dönemde özelleştirme ve fon gelirlerinden 8 milyar 699 milyon lira elde edildi. Hazine nakit dengesi, ocak-temmuz döneminde 15 milyar 34 milyon lira açık verdi. Devirli-garantili borç geri dönüşleri 1 milyar 115 milyon lira oldu. Kur farklarından kaynaklanan 459 milyon lira artış kaydedildi. Kasa/banka net hesabı ise 303 milyon lira arttı. Bu dönemde Hazine net 13 milyar 162 milyon lira borçlandı.