Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yüzde 8 olarak uygulanan asgari sermaye yeterlilik oranında bir değişikliğe gidilmediğini, sadece bu yüzde 8'lik genel oranın kendi içinde alt dağılımını belirleyen yeni oranların ihdas edildiğini bildirdi.

BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 2007'de Basel Bankacılık Denetim Komitesince yayımlanan ve kamuoyunda Basel III olarak bilinen reform önerilerinin uygulamaya geçirilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında Kurum tarafından hazırlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in (sermaye yeterliliği yönetmelik değişikliği) Resmi Gazete'de yayımlandığı ve düzenlemelerin 1 Ocak 2014 itibariyle yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Bazı basın yayın kuruluşlarında yayımlanan haberlerde sermaye yeterliliği yönetmelik değişikliği ile halihazırda yüzde 8 olarak uygulanmakta olan sermaye yeterliliği oranının yüzde 6'ya düşürüldüğü yönünde açıklamaların yer aldığı, bu durumun, yeni ihdas edilen ana sermaye yeterliliği oranının, mevcut sermaye yeterliliği oranı ile karıştırılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Sermaye yeterliliği yönetmelik değişikliğinde yüzde 8 olarak uygulanan asgari sermaye yeterlilik oranında bir değişikliğe gidilmediği, sadece bu yüzde 8'lik genel oranın kendi içinde alt dağılımını belirleyen yeni oranlar ihdas edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, yüzde 8'in alt oranları olarak, yüzde 4,5 asgari çekirdek sermaye yeterliliği ve yüzde 6 asgari ana sermaye yeterliliği oranı belirlendiği kaydedildi.

AA