Advertisement

"Tekniker" olabilmek için eğitim alacak eczane çalışanı hijyen bilgisi, ilk yardım, meslek ahlakı, sır saklama ve ikna yeteneği bakımından değerlendirilecek.

Sağlık Bakanlığının düzenlemesiyle "Eczane teknikeri" olmalarının önü açılan eczane çalışanları için Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokolle uygun şartları taşıyanlar uzaktan eğitime başladı.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek ve 15 Şubata kadar sürecek eğitimi eksiksiz tamamlayanlar daha sonra sınava girecek. Sınav sonunda başarılı olanlar ise eczane teknikeri unvanı alabilecek.


-Değerlendirme eczanelerde yapılacak

Eczanelerde uygulamalı eğitim sonunda her aday için birer değerlendirme formu doldurulacak.

Eczane teknikeri adayı, bu formla hijyen bilgisi, araç gereç ve ekipman bilgisi, temizlik ve düzen, ilk yardım, meslek ahlakına sahip çıkma, sır saklama, ikna yeteneği, ekip çalışmasına uygunluk, karar verme, dinleme yeteneği, hastalarla iletişim, reçete okuyabilme, reçete karşılayabilme gibi konularda değerlendirmeye tabi tutulacak.