Advertisement

Bankacılık sektörünün faiz dışı gelirleri 2013 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 33,4 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, toplam faiz dışı gelirlerin 17 milyar liraya karşılık gelen yüzde 51'lik bölümü bankacılık hizmetlerinden sağlandı. Bankacılık hizmetleri gelirleri 1 yılda yüzde 20 artış gösterdi.

Bankaların kullandırdığı krediler üzerinden aldığı ücret ve komisyon gelirleri de son bir yılda yüzde 30 artarak 5,5 milyar liraya yükseldi. Nakdi kredilerden alınan ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir ise 3,4 milyar lira olarak hesaplandı.

-Aktif satış gelirleri 3 kattan fazla arttı-

2012-2013 yılları arasındaki bir yıllık dönemde en fazla faiz dışı gelir artışı bankaların aktif satışlarından elde ettiği gelirlerde yaşandı. Buna göre 2012 sonu itibarıyla 780 milyon lira olan aktif satışlardan sağlanan gelir tutarı 3 kattan fazla artarak 2,4 milyar liraya ulaştı.


Böylece diğer faiz dışı gelirler de eklendiğinde sektörün toplam faiz dışı geliri 33,4 milyar liraya çıktı.

Faiz dışı gelir kalemleri 2012 2013 değişim (yüzde)
Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 4.435 5.478 30
Alınan kar payları 1.260 1.316 10
Bankacılık hizmetleri gelirleri 14.806 16.983 20
Aktiflerin satışından elde edilen gelirler 780 2.367 210
Diğer faiz dışı (kar payı dışındaki) gelirler 5.709 7.298 30
Toplam faiz dışı gelirler 26.990
33.444
30