Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, "2014-2016 dönemine ilişkin olarak hazırlanan Stratejik Plan kapsamında sermaye piyasalarının arz ve talep yönlerinin güçlendirilmesi, sermaye piyasalarında güven ve etkinliğin artırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi temel stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir" dedi.

SPK'nın 2014-2016 Strateji Planı, Kurul'un internet sitesinde yayımlandı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Ertaş, sermaye piyasalarının güvenli, adil, şeffaf ve etkin işlemesini sağlamak ve bunu yaparken yatırımcıların en üst düzeyde hak ve menfaatlerini korumak amacıyla düzenleme, denetim ve uygulama fonksiyonunu yürütmekte olan Kurul için Stratejik Planın, bu görevlerin etkin ve sistematik bir şekilde yerine getirebilmenin önemli araçlarından birini oluşturduğunu belirtti.

Geçen yıl 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte sermaye piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden Ertaş, "Yeni SPK ile birlikte bir yandan gelişen piyasa koşullarına cevap verebilmek, diğer yandan İstanbul'un Uluslararası Finans Merkezi Projesini gerçekleştirmek için sermaye piyasalarımızın hem hukuki ve teknik hem de piyasa altyapısını yeniden yapılandırma fırsatı elde edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasaları düzenlemelerinin revizyonuna paralel olarak, SPK'nın 2014-2016 yılı stratejik planının, uluslararası finans merkezi olma yolunda olan Türkiye için bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi ve bir fırsata dönüştürülmesi anlayışıyla hazırlandığına dikkati çeken Ertaş, şunları kaydetti:

"2014-2016 dönemine ilişkin olarak hazırlanan Stratejik Plan kapsamında sermaye piyasalarının arz ve talep yönlerinin güçlendirilmesi, sermaye piyasalarında güven ve etkinliğin artırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi temel stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, finansal ürün çeşitliliğinin artırılması, finansal farkındalığın artırılması ve finansal eğitimin yaygınlaştırılması yoluyla Türkiye'de sermaye piyasası okur-yazarlığının artırılması ve kolektif yatırım kuruluşlarının geliştirilmesi yönünde düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi yollarıyla hem tasarrufların sermaye piyasalarına yönlendirilerek reel ekonomiye etkin fon aktarımının sağlanması hem de daha güçlü bir sermaye piyasasına ulaşılması için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir."

Vahdettin Ertaş, düzenlemelerin uluslararası uygulamalar ve piyasa koşulları dikkate alınarak sistematik biçimde revize edilmesinin, gözetim ve denetimlerin etkinliğinin artırılmasının, uluslararası kuruluşlarla iş birliği çalışmalarının güçlendirilmesinin ve kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesiyle çok daha güncel ve dinamik bir yaklaşımla piyasadaki tüm paydaşlara hizmet edilmesinin planlandığını aktardı.

"Tüm bu amaçlara ulaşabilmek için hem artan insan kaynakları hem de çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güncel teknolojik imkânların geliştirilmesi yoluyla kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi öngörülmektedir" diyen Ertaş, hazırlanmış olan planın düzenli aralıklarla kamu ile paylaşılacağını ve belirlenen amaçlara yönelik gelişmelerin yeni oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde gerekli güncellemelerin de yapılabilmesini teminen sürekli izleneceğini ve geliştirileceğini ifade etti.

AA