Advertisement

BRICS ülkelerinin yeni bir kalkınma bankası kurulması konusunda anlaşmaya varmasının ardından bazı analistler yeni kalkınma bankasının gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik finansman sağlamada katkıda bulunacağını belirtirken, bazı analistler ise böyle bir kalkınma bankasının uluslararası piyasalara az bir etkisinin olacağını işaret etti.

Berenberg Türkiye Ekonomisti Wolf-Fabian Hungerland, BRICS ülkeleri tarafından kurulacak yeni kalkınma bankasıyla bu ülkelerdeki fonlama maliyetinin ucuzlayacağını belirtti.

IMF ve Dünya Bankası'nın, ülkelerin bazı standartlarının yetersiz olmasından dolayı finansman sağlamaktan kaçındığını ya da finansman sağlarken ağır şartlar koyduğunu ifade eden Hungerland, yeni kalkınma bankasının finansman sağlarken fazla katı kurallar koymayacağını bildirdi.

Hungerland, bankanın gelişmekte olan ülkelerdeki büyük altyapı projelerini de finanse edebileceğini, gelişmekte olan ülkelerde yeterli tasarruf oranı olmadığını, sermayenin az olduğunu ve bu yüzden yabancı sermayeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

BRICS ülkelerinin kuracağı kalkınma bankasının bu duruma olumlu etkiler sağlayabileceğini belirten Hungerland, ancak 100 milyar dolarlık bir havuzun gelişmekte olan ülkelerdeki en büyük problemleri çözmek için yeterli olmayabileceğini söyledi.

IHS Global Insight Bankacılık Risk Servisi Kıdemli Ekonomisti Antonio Timoner Salva ise yeni kurulacak kalkınma bankasının uluslararası finansal piyasalara az bir etkisinin olacağını işaret etti.

Bankanın yapacağı direkt yatırımların ya da projelerinin ülkelerin ekonomik ilerlemesine ciddi bir katkısının olmayacağını aktaran Salva, bu durumun bir sürpriz olarak algılanılmaması gerektiğini çünkü Dünya Bankası'nın ve Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) küresel finansal sistemine ya da ülkelerin orta veya uzun vadeli büyümelerine fazla bir etkisinin olmadığını dile getirdi.

Yeni kurulacak kalkınma bankasının Dünya Bankası'yla aynı rolü üstlenmeyi hedeflediğini bildiren Salva, Dünya Bankası'ndan farklı olarak sadece BRICS ülkelerinin ekonomik gelişimi üzerine odaklanacağını vurguladı.

BRICS ülkelerinin liderleri, 100 milyar dolarlık yeni bir kalkınma bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası gibi kuruluşlara benzer bir şekilde hareket edecek Döviz rezervi fonu kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Bankanın başlangıç sermayesi, üye ülkeler Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından eşit olarak paylaştırılacak 50 milyar dolar olacak. Üye ülke liderleri, BRICS'in, gelişmekte olan ülkelere fayda sağlayacak kuruluşlar oluşturma yönünde büyük adımlar attığını ve yeni kalkınma bankasının altyapı yatırımları ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki mevcut bölgesel bankaları tamamlayıcı nitelikte olacağını açıklamıştı.

AA