Advertisement

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminlere ilişkin yayın yasaklarının başladığını bildirdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçim döneminde yapılacak yayınlara ilişkin hususların ayrıntılı olarak düzenlendiği hatırlatıldı.

YSK'nın kararları çerçevesinde oy verme gününden önceki on günlük sürenin bugün başladığı belirtilen açıklamada, "31 Temmuz Perşembe gününden itibaren 9 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'e kadar; yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere hadim cemiyetler ve Bankacılık Kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulmasının da yasaklandığı kaydedildi.

İkinci oylamaya kalınması halinde bu yasakların, YSK tarafından birinci oylamanın kesin sonuçlarının ilan edileceği 15 Ağustos Cuma gününden itibaren 23 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'e kadar geçerli olacağı bildirildi.