Advertisement

62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin görev dağılımı ile kurullarda görev alacak hükümet üyeleriyle ilgili Başbakanlık Genelgeleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

 

Görev dağılımına ilişkin genelgede, Başbakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevlerin yeniden düzenlendiği belirtilerek, bu konuda yayınlanmış genelgelerin yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

 

Genelgede yer alan listeye göre, yeni görev dağılımı şöyle:

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bağlı kurum ve kuruluşlar:

"Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı"

 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın görevleri şöyle sıralandı:

 

"Hükümet Sözcülüğü, Danıştay ile ilişkiler, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyon ve izlenmesi, insan haklarıyla ilgili kurullar ve insan haklarıyla ilgili konularda koordinasyon, Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri."

 

Bülent Arınç'a bağlı kurum ve kuruluşlar ise şunlar:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu"

 

 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın görev alanı ekonomik konularda genel koordinasyon olarak belirlenirken, Babacan'a bağlı kurum ve kuruluşlar şöyle sıralandı:

 

"-Hazine Müsteşarlığı

 

-Merkez Bankası

-Ziraat Bankası

 

-Halk Bankası

 

-Kalkınma Bankası

 

-Türkiye İhracat Kredi Bankası

 

-Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü

 

-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı

 

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

 

-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu."Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'a, TBMM ile ilişkiler ve kamu diplomasiyle ilgili işlerin yürütülmesi görevleri verildi. Akdoğan'a bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ise şöyle:

 

"-Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü

 

-TRT Genel Müdürlüğü

 

-Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü

 

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

 

-Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği."

 

Medeniyetler İttifak Projesi'nin yürütülmesi görevi verilen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bağlı kurum ve kuruluşlar da şöyle:

 

"-Atatürk Kültür Dil Tarih ve Yüksek Kurumu

 

-Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

 

-Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı

 

-Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı."

 

Genelgede, Avrupa Birliği makamlarıyla yapılacak tüm üyelik müzakerelerinde, "müzakere heyeti başkanlığı" ve "Başmüzakereci" görevini Avrupa Birliği Bakanının üstleneceği bildirildi.

 

Kamu Görevlileri Sendikaları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu, kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonunun ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.-Kurullar listesi

 

Kurullarda görev alacak hükümet üyeleriyle ilgili Başbakanlık Genelgesi de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

 

Genelgede, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgelerle teşkil edilen kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyelerinin yeniden düzenlendiği bildirildi. Genelgede, bu konularda yayımlanan genelgelerin de yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

 

Genelgeye göre, kurullarda görev alacak hükümet üyeleri şöyle:

 

Yüksek Planlama Kurulu:

 

Başkan: Başbakan Ahmet Davutoğlu

 

Üyeler: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı.

Yüksek Planlama Kurulu'nda Başbakan'ın bulunmadığı toplantılara Başbakan Yardımcısı Babacan başkanlık edecek.

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu:

 

Başkan: Başbakan Ahmet Davutoğlu

 

Üyeler: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Maliye Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı.

 

Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu:

 

Başkan: Başbakan Ahmet Davutoğlu

 

Üyeler: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı.

 

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu:

 

Başkan: Başbakan Ahmet Davutoğlu

 

Üyeler: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ekonomi Bakanı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı.

 

Başbakanın bulunmadığı toplantılarda Kurul'a Başbakan Yardımcısı Babacan başkanlık edecek.

 

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu:

 

Başkan: Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

 

Üyeler: Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı.

 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu:

 

Başkan: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

 

Üyeler: Ekonomi Bakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı.

 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu:

 

Başkan: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

 

Üyeler: Kalkınma Bakanı, Ekonomi Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı.

 

Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu:

 

Başkan: Ali Babacan

Üyeler: Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı.

 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulu:

Başkan: Numan Kurtulmuş

 

Üyeler: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanı.