Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), sermaye piyasalarında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla "Pay Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" hazırladı.

SPK tarafından "Pay Tebliği"nde değişiklik yapılmasını içeren Tebliğ Taslağına ilişkin yayımlanan açıklamaya göre, yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda, Kurul, nakit sermaye koyma borcunun nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmek suretiyle yerine getirilmesi işlemlerinin, gerek pay sahipleri gerekse de piyasa üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini değerlendirdi.

Bu çerçevede sermaye piyasalarında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hazırlanan Tebliğ Taslağı ile yeni düzenlemeler getirildiği aktarılan açıklamada, taslak ile halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup suretiyle yerine getirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar ayrıntılı olarak düzenlendiği bildirildi.

Taslakta halka açık ortaklık açısından nakit dışı varlık devralınması işleminin yeniden yapılandırma faaliyetinin bir parçası olması gerektiği hüküm altına alınırken, ayrıca işlem sırasında uyulması gereken farklı sayısal kriterler belirlendi.

"İhraç edilecek paylar, 2 yıl boyunca Borsada satılamayacak"

Tebliğ Taslağı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların paylarının ilk defa borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren iki yıllık süre geçmeden bu tür işlemleri yapamayacakları, ayrıca bu şekilde gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımlarının üç yıllık hesap dönemi içerisinde bir defa gerçekleştirilebileceği ve bu şekilde gerçekleştirilecek sermaye artırımları nedeniyle ihraç edilecek payların iki yıl boyunca borsada satılamayacağı düzenlendi.

Yapılan açıklamada tüm kişi ve kuruluşların tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 12 Eylül 2014 tarihine kadar "spkpaytebligtaslak@spk.gov.tr" mail adresine ya da Kurula yazılı olarak gönderebilecekleri ifade edildi.

AA