Advertisement

Yatırımcıların enerji sektörüne ilgisi sürüyor. Özel sektör tarafından yapılan yatırımlarla 2,5 yılda 548 elektrik üretim santrali devreye alındı. Söz konusu dönemde özel sektörün Türkiye'nin kurulu gücüne katkısı yaklaşık 14 bin megavatı buldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2012'den 2014'ün ilk yarısını kapsayan 2,5 yıllık dönemde, özel sektör tarafından yapılan 548 elektrik üretim tesisi faaliyet başladı.

Özel sektör tarafından işletilen santrallere 2012'de 4 bin 192,2 megavat kurulu güce sahip 206, 2013'te 6 bin 986,4 megavat kurulu güce sahip 222, bu yılın ilk yarısında 2 bin 784,5 megavat kurulu güce sahip 120 tesis eklendi. Geçen yıl özel sektör tarafından devreye alınan 6 bin 986,4 megavatlık kurulu güçle aynı zamanda bu alanda rekor kırıldı.

Söz konusu dönemde bu tesislerin devreye girmesiyle özel sektörün Türkiye'nin elektrik üretimindeki kurulu gücüne katkısı 13 bin 963 megavat oldu.

İşletmeye giren özel sektör yatırımları içerisinde hidroelektrik santralleri (HES) önemli bir yer tutuyor. 2012'de işletmeye açılan 2 bin 482,2 megavatlık 95 hidro kaynaklı santrale, geçen yıl 2 bin 613,4 megavatlık 112, bu yılın ilk yarısında da 957,3 megavatlık 53 santral eklendi. Özel sektör tarafından söz konusu dönemde devreye alınan 260 HES'in kurulu güce katkısı yaklaşık 6 bin 53 megavatı buldu.

Özel sektörün elektrik üretiminde tercih ettiği ikinci kaynak doğalgaz oldu. Yatırımcılar 2,5 yıllık dönemde 114 doğalgaz çevrim santralini devreye aldı. Bu yatırımların kurulu güce katkısı 5 bin 461,8 megavat oldu.

Türkiye'de, özel sektör eliyle söz konusu dönemde 107 yeni rüzgar santralin devreye girdi. Bu santraller elektrik üretimindeki kurulu güce 1414.1 megavatlık ilave katkıda bulundu.

Yerli/ithal kömür veya linyitle çalışan elektrik üretim santrallerine toplam kurulu gücü 380 megavat olan 2, jeotermalden elektrik üreten tesisler toplam kurulu gücü 220,2 megavat olan 9 jeotermal işletme eklendi.

Özel sektör tarafından ayrıca 2,5 yıllık dönemde elektrik üretimine yönelik 16 biyokütle (çöp gazı), 11 biyogaz/biyokütle, 7 atık ısı, 5 biyogaz (çöp gazı), 3'er biyokütle, linyit, 2'şer baca gazı, biyogaz/doğalgaz, doğalgaz/motorin, kömür, birer linyit/doğalgaz, ithal kömür/doğalgaz, pirolitik yağ işletmeye girdi.