Advertisement
Kıdemli ekonomistlerden oluşan bir grubun Uluslararası Para ve Bankacılık Çalışmaları Merkezi için hazırladığı rapor küresel ekonominin kriz riski üzerinde duruyor. "Cenevre Raporu'na" göre rekor düzeylere ulaşan borç ve düşen büyüme oranları küresel krize yol açabilir.

16 yıldır düzenli olarak her yıl yayınlanan raporda dünya genelinde faiz oranlarının "çok çok uzun bir süre boyunca" düşük kalması gerektiği savunuluyor. Rapora göre faizlerin düşük kalması hanehalkının, şirketlerin ve hükümetlerin borç servisleri gerçekleştirebilmeleri için gereklilik gösteriyor.

Raporda gelişmiş ekonomilerde finansal sektörün borç yükünün özellikle ABD'de  düştüğü, hanehalkı borcunun gelire oranının yükselmediği belirtiliyor. Buna karşılık rapor, zengin ülkelerde kamu sektörü borçlarındaki hızlı yükselişe ve gelişmekte olan ekonomilerde özel kesim borçlarına dikkat çekiyor. Özel ve kamu dahil, dünyadaki toplam borç yükünün milli gelire oranı 2001'de yüzde 160'tan, kriz yılı 2009'da yaklaşık yüzde 200'e ve 2013'te yüzde 215'e tırmanmış durumda olduğu belirtiliyor.

Raporda artmaya devam eden yüksek küresel borç ve yavaşlayan nominal GSYİH'nin zehirli birleşiminin etkileri konusunda uyarıda bulunuyor. "Bu zehirli bileşimi" reel büyümedeki yavaşlama ve düşen enflasyonun tetiklediği vurgulanıyor.