Advertisement

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de cari açığın artmasının sermaye akışlarına ilişkin riskleri de artıracağını belirtti. Çin ve ABD gibi yüksek cari açık veren ülkeler açığının yarıya indiğini belirten IMF, cari açık veren ülkelerde iç talebin kriz öncesine göre düşük seyredeğinin altını çizdi.

Küresel bazda ödemeler dengesi sorununun 2006 yılından bu yana ciddi oranda iyileştiğini vurgulayan IMF, yüksek hacimli altyapı yatırımlarının ekonomiyi canlandırdığını ve istihdamı artırdığını ifade etti.

IMF, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarına ağırlık vermeleri gerektiğini ve altyapı yatırımlarının azlığı nedeniyle gelişen ülkelerin hızlı büyüyemediğini kaydetti.

Küresel bazda ekonomik büyümenin zayıf da olsa devam ettiği açıklamasında bulunan IMF, enflasyonun Euro Bölgesi'nde yavaş kalmayı sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, küresel bazda fon akımlarındaki dengesizliğin kalıcı nitelikte olacağı ifade edildi.