Advertisement

Ekonomi Bakanlığı, 1 Kasım 2014'ten geçerli olmak üzere ihracatçı firmaların, ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin işlemlerde gümrük beyannamelerinin asılları yerine elektronik ortamda yer alan bilgilerin esas alınarak kapatma işlemelerinin tamamlanmasına yönelik düzenleme yapıldığını bildirdi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Dahilde İşleme Rejimi Kararı Tebliği'nin, mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, tebliğ kapsamında, 1 Kasım 2014 tarihinde geçerli olmak üzere ihracatçı firmaların ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin işlemlerde gümrük beyannamelerinin asılları yerine elektronik ortamda yer alan bilgilerin esas alınarak kapatma işlemelerinin tamamlanmasına yönelik düzenleme yapıldığı kaydedildi.

Böylelikle ihracatçı firmaların, taahhüt hesaplarının kapatılması için beyanname asıllarını ihracatçı birliğine ibraz etme yükümlülüğünden kurtarıldığının ifade edildiği açıklamada, "Beyanname asıllarının ibraz edilememesi sebebiyle ağır müeyyideler ile karşılaşılmasının önüne geçilmiştir. Gerek ihracatçı firmalarımızın gerekse ihracatçı birliklerimizin iş yükünü önemli ölçüde hafifletecek bu uygulama ile dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesapları çok daha hızlı kapatılacaktır" değerlendirmesine yer verildi.

Tebliğle, KDV mevzuatının kısıtlayıcı hükümleri sebebiyle ithalattan farklı olarak yurt içi alımlarda istifade edilemeyen "eşdeğer eşya uygulaması"ndan, KDV mevzuatında yapılan değişikliklere uygun olarak, ithalat yerine yurt içinden alımı tercih eden ihracatçı firmaların da yararlanmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, dahilde işleme izin belgesi sahibi firmaların, yurt içinden aldığı girdileri işleyerek ürettikleri malları diğer bir firmaya -işleyip ihraç etme şartıyla- teslim edebilmesi yönünde bir düzenleme yapılarak yurt içinden tedariğin avantajlı hale getirildiği kaydedildi.

Tebliğle ilgili getirilen yenilikler hakkında bilgi veren açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmaların Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin tümü yerine sadece yüzde 1'ini teminat olarak yatırması sağlanarak bu firmalarımız üzerindeki finansman yükünün hafifletilmesi sağlanmıştır.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde, belge sürelerinin üç ay daha uzatılması imkanı getirilmiştir. Belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilmesinden dolayı yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilmesini teminen daha önce Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda yapılan değişiklikler Tebliğe derc edilmiştir."

Tebliğle ayrıca, ihracat taahhüdü yerine getirilmiş olmakla beraber, süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatında bulunulmaması sebebiyle resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri sahibi firmaların mağduriyetinin giderilmesine yönelik düzenleme yapıldığı da bildirildi.