Advertisement

Kısa vadeli dış borç stoku, ağustos ayında 2013 yıl sonuna göre yüzde 0,4 artışla 129,8 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2014 yılının ağustos ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı.

Kısa vadeli dış borç stoku ağustos sonu itibarıyla, 2013 yıl sonuna göre yüzde 0,4 artarak 129,8 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 artarak 92,5 milyar dolara ulaşırken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 azalarak 36,9 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ağustos sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 2,6 artışla 44,2 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 8,7 yükselişle 12,5 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde banka mevduatı, yüzde 5,2 azalışla 24,1 milyar dolar ve yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 5,7 artışla 11,7 milyar dolar oldu.

İthalat borçları 26,9 milyar dolara geriledi

"Diğer sektörler" altında yer alan ithalat borçları, ağustos ayı itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 3,3 azalışla 26,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu söz konusu dönemde yüzde 7,4 artarak 18,9 milyar dolara yükselirken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,4 azalarak 110,4 milyar dolara geriledi.

Alacaklı bazında incelendiğinde de parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,8 düzeyinde azalışla 82,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,6 düşüşle 44,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın sonunda 1,5 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları ise 2014 Ağustos sonu itibarıyla 2,9 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun ağustos sonu itibarıyla yüzde 52'si dolar, yüzde 33,5'i avro, yüzde 11,7'si TL ve yüzde 2,8'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 166,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 24,1 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleriyle iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 14,6, Merkez Bankası'nın yüzde 1,1, özel sektörün ise yüzde 84,3 paya sahip olduğu gözlendi.