Advertisement

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) , 2015 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

TÜSİAD 45. Genel Kurul Toplantısı'nda derneğin "2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" adlı raporu da paylaşıldı. TÜSİAD'ın raporda yer alan tahminlerine göre, Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 3,5 büyüyecek, aynı dönemde özel tüketim harcamaları artışının yüzde 3,8 olması beklenirken, özel sabit sermaye yatırımları artışı ise yüzde 2,8 olacak.

Enflasyonun 2015 yılında yüzde 7 olmasının beklendiği raporda, bütçe açığının GSYH'ya oranı eksi yüzde 1,5, kamu borç stokunun GSYH'ya oranının ise yüzde 34,4 olarak öngörüldü.

Bu yıl ihracatın 164,2 milyar dolar, ithalatın ise 230,1 milyar dolar olacağı belirtilen rapora göre, cari işlemler açığının GSYH'ya oranı eksi yüzde 4,9, işsizlik yüzde 10,9, TÜFE bazlı reel kur endeksi yüzde 1, faizler ise yüzde 8 olarak gerçekleşecek

2015'te Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiğinin iç talepten hareketleneceği, net dış talebin büyümeye sıfır veya çok sınırlı bir katkısının olacağı, net dış talebin temel belirleyicisinin AB ekonomisindeki toparlanma, Çin büyümesi ve bölgesel jeopolitik riskler olacağı belirtiler raporda, şunlar kaydedildi:

"Özel sektör yatırımlarının önündeki engel ise düşük talep beklentisidir. İç talepte tetikleme yaratabilecek tek kısa dönemli değişken kamu harcamalarıdır. Ancak bu değişkenin kompozisyonu, son Orta Vadeli Program'da da işaret edildiği üzere katılık arz etmektedir. Yine de, kamu harcamaları gerek düzey olarak, gerekse kompozisyonu değiştirilerek iç talebi olumlu etkileyebilecek yegane talep bileşenidir. Arz yönlü değişkenlerin (mikro rekabet politikaları ve iş-yatırım ortamı politikaları), gerek 2015 yılında gerekse kısa-orta dönemde büyümenin temel sürükleyicisi olacağı düşünülmektedir."

Raporda, AB ekonomisinde uygulanacak olan miktarsal genişlemenin etkisinin olumlu seyretmesinin, jeopolitik risklerin büyük ölçüde bertaraf edilmesi ve petrol fiyatlarının varil başına 70 dolar sevilerinde bir ortalamada seyretmesinin net dış talebin büyümeye katkısını 1.0 puana kadar artırabileceği belirtildi.

AA