Advertisement

Yunanistan uluslararası kreditörlerden borç silme talebinden vazgeçti. Financial Times gazetesine konuşan Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis kreditörlerin elindeki tahvilleri yeni tahvillerle takas etmeyi önerdi.

Yeni Yunan tahvillerinin iki çeşit olacağı birinin büyümeye dayalı diğerinin ise süresiz tahvillerden olacağı belirtildi. Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis, yeni plan kapsamında bütçede fazla vermeyi hedeflediklerini de anlattı.

Yunanistan'ın halihazırda gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 175'ine denk gelen 315 milyar euro borcu bulunuyor.

2012 yılındaki kreditörlerle yapılan görüşmelerde bu borcun bir kısmı yeniden yapılandırılmış olsa da Yunanistan'ın özellikle bu yılın ilk yarısında Troyka ile anlaşmaya varması ekonomik istikrarın devam ettirilebilmesi için hayati önemde görülüyor.