Advertisement

Türkiye'nin cari işlemler açığı 2015 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 146 milyon dolar azalarak 3 milyar 196 milyon dolar ile beklenenden yüksek çıktı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, cari işlemler dengesinin 2.80 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

Ocak ayı için cari açık rakamı 2.00 milyar dolardan 2.01 milyar dolara revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan cari işlemler açığı, 2015 yılı şubat ayında 146 milyon dolar azalarak 3 milyar 196 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı, 42 milyar 968 milyon dolardan 42 milyar 822 milyon dolara geriledi.

Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 346 milyon dolar azalarak 3 milyar 143 milyon dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 38 milyon dolar artarak 724 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Ancak, birincil gelir açığının 238 milyon dolar artarak 853 milyon dolara yükselmesi cari işlemler açığında görülen gerilemeyi sınırlandırdı.

Parasal olmayan altın kalemi altında net altın ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre 932 milyon dolar artarak 1 milyar 505 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında, taşımacılık kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 44 milyon dolar artarak 214 milyon dolara, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 16 milyon dolar artarak 769 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında kar transferlerini içeren doğrudan yatırım kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 221 milyon dolar artarak 358 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, şubat ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 713 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

TCMB, 2015 yılı şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Şubatta, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 534 milyon dolar azalarak 713 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 168 milyon dolar tutarında net çıkış (net yükümlülük azalışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışında yerleşik kişilerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 503 milyon dolar ve 970 milyon dolar net satım gerçekleştirdiği görüldü. Bunun yanı sıra, yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar 1 milyar 106 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net çıkışlar 2 milyar 730 milyon dolar oldu. Diğer yatırımlar altında, efektif ve mevduatlar kalemi 342 milyon dolar net çıkış (net varlık artışı) kaydetti. Bu ayda yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 500 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 1 milyar 549 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankacılık sektörü kısa vadeli kredilerdeki geri ödemelere bağlı olarak 2 milyar 128 milyon dolar net geri ödeme bulundu. Diğer sektörler ise, uzun vadeli kredi kullanımlarındaki artış sonucu 240 milyon dolar net kredi kullanımı yaptı.

Bir önceki yılın şubat ayında 1 milyar 616 milyon dolar artış kaydeden resmi rezervler, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 99 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin şubat ayı ve yıllıklandırılmış bazda cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle (milyon dolar):


2014 2015 2015 2015 2015
(Milyon ABD Dolar) Ocak-Şubat Ocak Şubat Ocak-Şubat Şubat
CARİ İŞLEMLER HESABI -8.326 -2.005 -3.196 -5.201 -42.822
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -8.448 -2.080 -3.272 -5.352 -43.974
Mal ve Hizmet Dengesi -7.292 -1.577 -2.419 -3.996 -35.052
DIŞ TİCARET DENGESİ -8.689 -2.580 -3.143 -5.723 -60.606
Toplam Mal İhracatı 27.215 13.345 13.088 26.433 168.161
Toplam Mal İthalatı 35.904 15.925 16.231 32.156 228.767
Genel Mal Ticareti -9.139 -3.663 -4.656 -8.319 -59.049
İhracat 26.169 12.040 11.392 23.432 162.801
İthalat 35.308 15.703 16.048 31.751 221.850
İthalat c.i.f. 37.526 16.636 16.927 33.563 238.221
Net Transit Ticaret Geliri 52 7 8 15 156
Parasal Olmayan Altın 398 1.076 1.505 2.581 -1.713
HİZMETLER DENGESİ 1.397 1.003 724 1.727 25.554
İşlem Gören Mallar 12 7 4 11 71
Tamir ve Bakım Hizmetleri -48 -18 -27 -45 -251
Taşımacılık 278 231 214 445 4.335
Seyahat 1.659 990 769 1.759 24.580
İnşaat Hizmetleri 79 29 33 62 1.067
Sigorta Hizmetleri -66 -14 -19 -33 -474
Finansal Hizmetler -88 -59 -42 -101 -1.092
Diğer Ticari Hizmetler -314 -123 -167 -290 -1.993
Resmi Hizmetler -156 -111 -104 -215 -1.557
Diğer Hizmetler 41 71 63 134 868
BİRİNCİL GELİR DENGESİ -1.156 -503 -853 -1.356 -8.922
Ücret Ödemeleri -60 -42 -42 -84 -420
Yatırım Geliri -1.096 -461 -811 -1.272 -8.502
Doğrudan Yatırım -272 -108 -358 -466 -2.526
Portföy Yatırımları -375 -128 -226 -354 -1.951
Diğer Yatırımlar -449 -225 -227 -452 -4.025
İKİNCİL GELİR DENGESİ 122 75 76 151 1.152
SERMAYE HESABI -22 -2 0 -2 -46
FİNANS HESABI -3.050 -3.351 1.086 -2.265 -42.741
Doğrudan Yatırımlar -2.180 -1.600 -713 -2.313 -5.621
Net Varlık Edinimi 650 191 260 451 6.848
Net Yükümlülük Oluşumu 2.830 1.791 973 2.764 12.469
Portföy Yatırımları 1.440 -1.577 168 -1.409 -22.829
Net Varlık Edinimi 12 247 -311 -64 665
Net Yükümlülük Oluşumu -1.428 1.824 -479 1.345 23.494
Diğer Yatırımlar 1.874 -4.191 2.730 -1.461 -20.925
Efektif ve Mevduatlar 1.301 -3.096 342 -2.754 -5.259
Net Varlık Edinimi -660 -227 1.768 1.541 1.961
Net Yükümlülük Oluşumu -1.961 2.869 1.426 4.295 7.220
Krediler -1.073 -1.872 1.941 69 -13.963
Net Varlık Edinimi 28 126 39 165 2.000
Net Yükümlülük Oluşumu 1.101 1.998 -1.902 96 15.963
Ticari Krediler 1.702 783 458 1.241 -1.272
Net Varlık Edinimi -267 -331 -543 -874 -1.085
Net Yükümlülük Oluşumu -1.969 -1.114 -1.001 -2.115 187
Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -56 -6 -11 -17 -431
Net Varlık Edinimi -16 0 0 0 10
Net Yükümlülük Oluşumu 40 6 11 17 441
Merkez Bankası 36 4 9 13 405
Diğer Sektörler 4 2 2 4 36
Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0 0 0
Rezerv Varlıklar -4.184 4.017 -1.099 2.918 6.634


BU HABERE YORUM YAZ
 
10 Nisan 2015 Cuma, 10:43 Misafir demek ki neymiş? cari açığı azaltmanın yolu kurun yükselmesi değilmiş. ithalata dayalı ihracat yaparsanız, kur 3,62 olsa da farketmez. tükettiğinden çok üretemeyenlerin kaderi budur.