Advertisement

Dünya Bankası, Türkiye için 2015 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 3'e revize etti.

Dünya Bankası'nın nisan ayına ilişkin yayımladığı "Türkiye Düzenli Ekonomik Notu"nda, 2014 yılının ikinci yarısında toplam talepteki durgunluğun, 2014'te büyümenin yüzde 2,9'da kalmasına yol açtığı bildirildi.

Notta, beklenmeyen stok oluşumu ve zayıf seyreden bir dizi göstergenin, mevcut ekonomik zayıflığın 2015 yılının ilk yarısında da devam etmesinin olası olduğunu gösterdiği belirtilerek, dolayısıyla yıl sonu büyüme tahmininin yüzde 3'e revize edildiği aktarıldı. Bankanın 2015 yılına ilişkin bir önceki büyüme beklentisi yüzde 3,5 düzeyindeydi.

Enerji fiyatlarındaki düşüş ve zayıf iç talebin, cari açığın azalmasına yardımcı olduğuna işaret edilen notta, "Bununla beraber kurdaki değer kaybının devam etmesiyle, bunların enflasyon üzerindeki etkisi beklenenden daha düşük. Enflasyondaki düşüş hızının önemli ölçüde yavaşlaması da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7 olarak belirliyor" ifadelerine yer verildi.

Notta, zayıf sanayi faaliyetinin istihdam yaratma hızını düşürdüğü, ancak altın ihracatındaki artış ve düşen enerji faturası sayesinde cari açığın azalmaya devam ettiği dile getirilerek, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki genel seçimlerle ilgili belirsizlik yatırımcı davranışlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Güvenin yeniden tesis edilebilmesi için yapısal reformların hızlı bir şekilde uygulanması kritik önem taşıyor. Bu çerçevede, Dünya Bankası 2015'te sermaye ve iş gücü piyasalarındaki kilit reformları desteklemeye yönelik bir Kalkınma Politikası Kredisi, Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisi'nin tamamlanmasına yönelik BOTAŞ'a sağlanan ilave finansman ve Türkiye'deki KOBİ'lere yönelik İslami finansman ve faktoring gibi yenilikçi araçlar üzerine odaklanan finansal desteklerle Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmaya yönelik projeleri desteklemiştir."

Dünya Bankası'nın Türkiye'de gerçekleştirmekte olduğu çalışmaların, 2012-2016 dönemini kapsayan ortak bir Ülke İşbirliği Stratejisine (CPS) dayandığı anımsatılan notta, "CPS, beş yıllık dönem için öngörülen 6,45 milyar dolar düzeyindeki bir finansman ve beraberinde sağlanacak politika analizi ve danışmanlık hizmetleriyle Türkiye'nin yüksek gelire geçişini desteklemeyi amaçlamaktadır" denildi.

Notta, CPS'nin kilit amaçları arasında rekabet gücünün ve istihdamın arttırılması, eşitliğin ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmanın derinleştirilmesinin de yer aldığının altı çizilerek, Dünya Bankası'nın Türkiye ile olan iş birliğinin, daha geniş bir uluslararası kitleyle bilgi ve deneyim paylaşımını da kapsayacak şekilde geliştiği ifade edildi.

- Tahminler-

Dünya Bankası tarafından yayımlanan Bilgi Notu'na göre; Türkiye'de büyümenin 2016'da yüzde 3,9 ve 2017'de yüzde 3,7 olacağı öngörülüyor. Bankanın bu yıl için enflasyon beklentisi yüzde 7 düzeyinde bulunurken, söz konusu rakamın 2016 ve 2017 yılları için yüzde 6,5 olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 4,4 olacağı, bu rakamın 2016 ve 2017 yıllarında ise sırasıyla 4,9 ve 5,0 düzeyinde belirleneceği bekleniyor.

Dünya Bankası tarafından yayımlanan bilgi notuna göre; seçilmiş ekonomik göstergelere ilişkin tahminler dönemler itibarıyla şöyle;

Seçilmiş Ekonomik Göstergeler 2013 2014 2015 2016 2017
Reel GSYH artış oranı (%) 4,2 2,9 3,0 3,9 3,7
Tüketici fiyatları enflasyonu (dönem sonu, %) 7,4 8,2 7,0 6,5 6,5
Merkezi yönetim faiz dışı dengesi (GSYH'ye oranı - %) 2,0 1,6 0,8 1,2 1,3
Kamu borç stoku (GSYH'ye oranı - %) 36,1 33,5 32,0 31,0 30,0
Cari denge (milyar dolar) -64,7 -45,9 -34,6 -41,5 -44,8
Cari denge (GSYH'ye oranı - %) -7,9 -5,7 -4,4 -4,9 -5,0
Brüt dış borç (GSYH'ye oranı - %) 47,3 50,3 50,8 50,6 50,0
Döviz rezervleri (milyar dolar) 110,9 106,9 104,0 106,6 107,3
Kapat