Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2014 yılı araştırmasında ilk sırayı Hekimoğlu Un aldı.

İSO, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2014 yılı sonuçlarını açıklad.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2014 yılı araştırmasına göre, İkinci 500 şirketlerinin toplam aktifler cari olarak yüzde 14,5 artarken, öz kaynakları yüzde 17,4, toplam borçları ise yüzde 12,7 yükseldi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda öz kaynakların toplam varlıklar içindeki payı 2007 yılında yüzde 47,6 iken, 2013 yılında yüzde 38,8'e kadar inmişti. Aynı dönemde toplam borçların toplam varlıklar içindeki payı ise yüzde 52,4'ten yüzde 61,2'ye yükselmişti. 2014 yılında ise öz kaynakların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 39,8'e çıktı. Ancak bu oran hala sürdürülebilir bir borç/öz kaynak ilişkisi olmaktan uzak bulunuyor.

İkinci 500 Büyük şirkette 2014 yılında toplam aktifler cari olarak yüzde 14,5 artarken, öz kaynaklar yüzde 17,4, toplam borçlar ise yüzde 12,7 yükseldi. İkinci 500 kuruluşları, 2014 yılındaki bilanço büyümesini daha çok öz kaynaklarıyla gerçekleştirdi. Bu da İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun finansal kaldıraç oranının iyileştiğini gösterdi.

İkinci 500 şirketlerinin üretimden satışları 2014 yılında yüzde 12,9 büyürken, vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 106,2 arttı.

Bütün bunlar "İkinci 500 Büyük" kuruluşun, 2014 yılında yaşanan mali dalgalanmaları daha iyi yönettiğini, mali yapı açısından sağlıklı bir gelişme içinde olduğunu gösterdi. Buna bağlı olarak sanayi kuruluşları 2014 yılında artan gelirleriyle öz kaynaklarını yükseltebildi ve kısmen yeterli iç kaynak üretebildi. Bu da şirketlerin borçlanma bağımlılığının bir miktar azalmasını sağladı.

- Toplam borçların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 60,2-

İkinci 500'ün toplam borçlar/öz kaynaklar dengesinde son 10 yıldır öz kaynaklar aleyhine oluşan bozulmanın geçen yıl biraz düzelmeye başladı. İSO İkinci 500'de toplam borç/öz kaynak oranı 2012 yılında 133,5 iken, 2013 yılında 25 puana yakın artarak 157,8 olmuştu. 2014 yılında ise bu oran 151,6'ya indi.

Borç/öz kaynak oranının 2014 yılında gerilemesi, büyük ölçüde şirketlerin karlılık ve öz kaynak oluşturma olanaklarındaki iyileşmeden kaynaklandı. Bu oranın gerilemesinde Döviz cinsi borçların 2014 yılında daha sınırlı büyümesinin de etkisi oldu.

Kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki payı ise 2014 yılında hemen hemen aynı kaldı. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda kısa vadeli borçların toplam borçlara oranının 2010 yılında yüzde 70,9 iken, 2014 yılında yüzde 65,6'ya kadar gerilemesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

- Kar eden şirket sayısı arttı-

İSO İkinci 500 şirketlerinin öz kaynaklarının toplam varlıklar içindeki payı, 2014 yılında 1 puanlık artış gösterse de 2007 yılından bu yana yaşanan trendin tersine döndüğü söylenemiyor. İkinci 500'deki toplam borçların toplam varlıklar içindeki payının yüzde 60,2 ile yüksek bir seviyede bulunması, bu kuruluşların mali yapısında öz kaynaklar aleyhine bir kompozisyona işaret etti. Bu veriler, şirketlerin borç bağımlılığının ve öz kaynak ihtiyacının sürdüğünü gösterdi.

İSO'nun, 1.000 büyük sanayi kuruluşunu kapsayan araştırmasının ortaya koyduğu ve sanayinin genel durumunu ortaya koyan en önemli verilerden biri de duran varlıklar ile dönen varlıklar arasındaki ilişki oldu. Bu oranın Türkiye'nin Birinci 500 şirketine göre İkinci 500 şirketlerinde biraz daha kötü olduğu görüldü. Birinci 500 şirkette duran varlıkların toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 45 civarındayken, İkinci 500'de bu oran yüzde 41'lere kadar geriledi.

Bilanço hanelerinde kar yazan şirket sayısında 2013 yılında İkinci 500 Büyük'te de Birinci 500'deki gibi bir azalma olmuştu. 2014'te ise Birinci 500'de olduğu gibi İkinci 500'de de kar eden şirket sayısında belirgin bir artış kaydedildi.

İkinci 500 içinde 2014 yılında kar eden kuruluş sayısı 426, zarar eden kuruluş sayısı ise 74 oldu. 2013 yılında kar eden kuruluş sayısı 377, zarar eden firma sayısı ise 123 olarak ortaya çıkmıştı.

- İkinci 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 29,3 arttı-

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, teknoloji yoğunluklarına göre üretilen katma değer bazında incelendiğinde, Birinci 500'deki dağılımla hemen hemen aynı görüntünü ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki bu tablo, teknolojiyle ortaya koyabildiğimiz katma değerin tatmin edici olmaktan uzak olduğunu gösterdi. Üretilen katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 45 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler grubu aldı. Bu grubun 2013 yılı payı yüzde 45,8 idi. İkinci 500 içinde üretilen katma değer itibarıyla en yüksek ikinci pay yüzde 26,1 ile orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun. Bu grubun 2013 yılı payı yüzde 26,2 idi.

Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 2013 yılında yüzde 23,4 iken, 2014 yılında yüzde 24,6'ya yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2013 yılında yüzde 4,6 iken, 2014 yılında yüzde 4,3'e indi. Birinci 500 içinde orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 22,6'da kalırken, İkinci 500 içinde payın yüzde 28,9 olması dikkat çekici bir gösterge."

İkinci 500 Büyük kuruluşun gelirlerinden Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları payın, önceki yıla göre bir miktar artmış görünse de hala oldukça düşük olduğu görüldü. 2014 yılında İkinci 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 29,3 artarak 223 milyon 435 bin lira olarak gerçekleşti. Şirketlerin üretimden satışlarından Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları pay yüzde 0,3 gibi düşük bir seviyede kaldı.

İSO İkinci 500 şirketleri bir önceki yıla göre 2014'te istihdamını yaklaşık 2 bin kişi artırdı.

- İkinci 500 sıralamasında 95 yeni şirket girdi-

İSO İkinci 500 içinde yer alan yabancı sermaye paylı kuruluş sayısı yıllar itibariyle dalgalanma gösterdi. 10 yıldır bu klasmandaki yabancı sermayeli şirketler 65-75 bandı arasındayken, 2014 yılında bu şirketlerin sayısı 71 oldu. 2014 yılında yabancı sermaye paylı kuruluşların katma değer ile dönem kar ve zararı hariç diğer tüm göstergelerde İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içindeki paylarında artış görüldü.

İkinci 500 kapsamındaki 71 yabancı sermaye paylı kuruluşun toplam üretimden satışlar içindeki payı, 2013 yılına göre 1,2 puan artarak yüzde 14,7 oldu. Yabancı sermaye paylı kuruluşlar 2014 yılında İSO İkinci 500 ihracatının yüzde 19,1'ini gerçekleştirdi. Bu oran Türkiye'nin ihracatının yüzde 1,15'ine denk geldi.

Türkiye'nin İkinci 500'ünde 2014 yılında ilk 10'da yer alan şirketlerin hiçbirinin 2013 yılı sıralamasının ilk 10 şirketi arasında bulunmaması dikkati çekti.

İkinci 500'de 2014 yılında en çok ihracat gerçekleştiren kuruluş 105 milyon dolarla "Prekons İnşaat" oldu. Onu 103 milyon dolarla "ATK Tekstil" ve 97 milyon dolarla "Cevher Döküm" izledi.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 2014 yılında 95 yeni şirket girdi. Bunlardan 27'si 2013 yılında "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer alırken, bu yıl İkinci 500'e geriledi. 68 kuruluş ise geçen yılki İSO 1.000 sıralamasının dışından gelerek sıralamaya girdi.

Birinci 500 araştırmasında olduğu gibi İkinci 500 şirketlerinde de veri kapatma eğilimi devam etti. İkinci 500'de bir önceki yıl 30 olan isminin açıklanmasını istemeyen firma sayısı 41'e çıktı. Yine bu araştırmada 275 şirket karını, 187 şirket ise ihracatını açıklatmadı. Çalışan sayısını kapatan şirket sayısı da 206 oldu.

Açıklamaya göre, 2014 yılında İSO İkinci 500 Büyük Kuruluş şöyle sıralandı:

2014 2013 Kuruluş Üretimden Satışlar (Net) (TL)
1 - Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. 212.578.183
2 184 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. 211.926.909
3 21 BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. 211.817.249
4 56 Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş. 211.812.855
5 160 Uğurdemir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. 211.326.603
6 29 SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş. 210.908.196
7 - BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. 210.850.654
8 66 Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. 208.518.475
9 87 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 207.932.745
10 - Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 207.693.276
11 12 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 207.034.124
12 3 Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 206.897.381
13 - Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. 206.844.308
14 - Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. 206.700.175
15 85 Cevher Döküm Sanayii A.Ş. 206.625.159
16 - Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. 206.078.397
17 131 Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş. 205.950.276
18 36 Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. 204.937.178
19 6 Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş. 204.329.204
20 108 Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 204.211.700
21 127 Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. 204.157.642
22 22 Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 203.906.930
23 7 Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. 203.806.551
24 14 Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. 203.649.961
25 - ANATEKS Anadolu Tekstil Fabrikaları A.Ş. 202.644.388
26 115 Akbel Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 201.613.949
27 - Doğan Gazetecilik A.Ş. 201.287.313
28 67 Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. 200.344.687
29 33 SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 199.884.976
30 243 Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş. 199.863.560
31 - Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. 199.692.786
32 + Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 199.052.079
33 199 Söğütsen Seramik San. İnş. Mad. İth. İhr. A.Ş. 197.659.495
34 114 Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. 197.050.301
35 + Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. 196.927.853
36 135 P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 196.926.866
37 112 Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. 196.879.702
38 - - -
39 - İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 196.490.069
40 - - -
41 38 Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. 195.313.312
42 - Emas Makina Sanayi A.Ş. 195.251.426
43 46 Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 195.131.477
44 44 İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 194.627.165
45 - Mar Tüketim Maddeleri İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. 193.896.927
46 4 Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. 193.534.875
47 34 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) 193.190.529
48 186 Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Ş. 192.952.318
49 117 Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. 192.860.666
50 - Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 192.512.591
51 43 Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 192.065.807
52 260 Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnş. Otomotiv Nak. San. ve Tic. A.Ş. 191.942.492
53 50 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. 191.860.373
54 139 Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 191.356.849
55 - Demirer Kablo Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 191.313.343
56 180 Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. 191.240.644
57 417 TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 190.303.282
58 59 GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. 190.302.144
59 11 Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş. 189.278.502
60 226 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 188.974.086
61 97 Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. 188.504.831
62 + Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 188.334.740
63 20 ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. 188.115.371
64 62 Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. 187.525.994
65 103 Türk Ytong Sanayi A.Ş. 187.350.788
66 31 Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş. 186.421.964
67 - Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş. 186.239.228
68 147 Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. 185.896.225
69 76 Magnesit A.Ş. 185.827.937
70 - Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş. 185.826.741
71 75 Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. 185.723.209
72 + Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş. 185.653.372
73 218 Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 185.468.381
74 210 Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 185.043.714
75 - - -
76 + ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. 184.504.984
77 68 Amcor Flexibles İstanbul Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 184.219.460
78 - - -
79 143 Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. 183.704.690
80 54 Erkunt Sanayi A.Ş 183.439.474
81 39 Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo San. Tic. A.Ş. 183.085.133
82 100 Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. 183.041.750
83 145 Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 182.782.590
84 294 Beşler Gıda ve Kimya A.Ş. 182.448.798
85 96 Hisarlar Makina San. ve Tic. A.Ş. 182.250.117
86 95 Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. 182.061.973
87 - - -
88 64 Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 180.825.958
89 80 Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. 179.486.180
90 86 Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. 179.050.186
91 192 A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş. 179.039.270
92 - - -
93 323 Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 178.872.267
94 - - -
95 163 Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş. 178.369.661
96 219 Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş. 178.289.185
97 - - -
98 165 Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 178.133.847
99 177 Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 177.843.409
100 + Turkuvaz Plastik ve Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 177.510.248
101 - Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 177.179.341
102 244 Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş. 176.829.477
103 10 Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. 176.242.548
104 155 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. 176.217.623
105 247 Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 176.215.376
106 170 Ergaz San. ve Tic. A.Ş. 175.866.303
107 91 Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. 175.820.652
108 - Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 175.686.315
109 149 Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. 175.341.034
110 - Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş. 175.331.685
111 57 Ankara Un Sanayii A.Ş. 175.297.293
112 128 ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş. 175.026.020
113 159 Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. 174.943.793
114 84 As-Ado Hazır Beton San. Nak. ve Tic. A.Ş. 174.778.743
115 208 Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. 174.196.650
116 204 Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 174.171.179
117 336 Termikel Madeni Eşya San. İhr. ve İth. Tic. A.Ş 174.003.213
118 73 As Tavukçuluk Tarım İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 173.697.364
119 92 Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. 173.631.936
120 70 Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. 173.471.542
121 90 Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 173.435.068
122 157 GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. 172.273.274
123 174 Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. 171.371.009
124 61 Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 170.953.915
125 216 Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 170.790.865
126 189 Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. 170.309.779
127 262 Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. 169.896.211
128 69 Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. 169.820.517
129 113 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 169.798.826
130 168 Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. 169.479.919
131 150 Örgen Gıda San. ve Tic. A.Ş. 169.470.517
132 179 Surtel Kablo Sanayii A.Ş. 169.102.271
133 206 Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 169.089.735
134 146 Meltem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 168.904.559
135 134 Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. 168.481.382
136 193 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. 168.206.716
137 222 Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş. 167.758.216
138 51 PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. 167.481.177
139 27 Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 167.139.519
140 89 Modern Beton San. ve Tic. A.Ş. 165.165.801
141 435 Prekons İnşaat Sanayi A.Ş. 164.767.532
142 328 ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 164.474.094
143 277 Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 164.372.297
144 267 Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. 164.235.033
145 309 Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. 163.814.200
146 182 Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. 163.802.775
147 447 Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 163.565.407
148 102 Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş. 163.469.588
149 207 Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. 162.818.668
150 153 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. 162.779.541
151 63 Cevher Jant Sanayii A.Ş. 162.584.884
152 118 Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. 162.569.273
153 175 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 162.507.802
154 111 Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 162.453.443
155 82 Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 162.370.020
156 156 Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. 162.313.739
157 212 Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 162.285.353
158 161 Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. 162.262.175
159 253 Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. 162.065.276
160 246 Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. 161.330.585
161 126 Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. 160.733.471
162 215 Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş. 160.582.981
163 152 Merter Helva San. ve Tic. A.Ş. 160.340.549
164 40 Kaşmir Halı San. ve Tic. A.Ş. 160.268.777
165 318 Festival İplik ve Halı San. ve Tic. A.Ş. 159.184.612
166 124 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 159.070.237
167 - Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş. 159.063.457
168 137 Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. 158.695.478
169 141 Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 157.810.604
170 - - -
171 389 Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 157.460.185
172 - - -
173 93 Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. 156.955.770
174 129 Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 156.721.735
175 - - -
176 - - -
177 300 Gurme Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 156.464.081
178 224 Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 155.941.142
179 106 Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 155.940.794
180 + Aytaç Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş. 155.773.890
181 232 Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 155.640.881
182 275 TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 155.555.985
183 94 Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 155.554.184
184 240 Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş. 155.543.371
185 198 Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 155.489.374
186 - - -
187 - - -
188 164 Dost Fındık Gıda Kuy. İnş. Tah. Nak. Tur. Müh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 154.480.309
189 + Migiboy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 154.404.813
190 - - -
191 136 Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. 153.978.242
192 + Dekoral Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 153.730.471
193 319 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 153.673.823
194 - - -
195 270 Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayi A.Ş. 153.187.460
196 271 Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. 152.858.523
197 195 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. 152.344.809
198 266 Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti. 151.955.610
199 + Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. 151.599.132
200 172 Camiş Madencilik A.Ş. 151.567.680
201 188 Sunteks Dokuma Boya Apre San. ve Tic. A.Ş. 151.526.713
202 231 Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 151.359.264
203 282 Akım Metal San. ve Tic. A.Ş. 151.209.713
204 343 Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. 151.108.698
205 252 Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. 150.967.962
206 78 Cam Elyaf Sanayi A.Ş. 150.584.130
207 120 Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 150.500.401
208 + Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş. 150.412.976
209 144 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 150.257.912
210 332 Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 150.109.252
211 291 SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. 150.017.203
212 317 Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 149.898.763
213 - Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş 149.729.402
214 79 Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş. 149.657.923
215 + Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. 149.598.995
216 353 ÇİNKOM Çinko Kurşun Metal ve Madencilik San. Tic. A.Ş. 149.465.705
217 148 Ege Gübre Sanayii A.Ş. 149.419.804
218 278 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. 149.221.346
219 98 ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 148.431.884
220 394 Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 148.296.797
221 201 Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. 147.988.013
222 162 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. 147.921.273
223 48 Akteks Akrilik İplik San. ve Tic. A.Ş. 147.311.482
224 233 Petro Yağ ve Kimyasallar San. Tic. A.Ş. 147.087.280
225 - - -
226 242 Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. 146.995.050
227 375 Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. 146.724.328
228 302 Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. 146.541.923
229 - TÜVASAŞ-Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. 146.491.357
230 331 Beltan Vibracoustic Titreşim Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 146.311.325
231 - - -
232 230 Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş. 146.157.793
233 - - -
234 292 AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 145.402.875
235 256 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 145.291.439
236 347 Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 145.078.896
237 293 Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 145.073.464
238 312 Gür İplik San. ve Tic. A.Ş. 145.049.987
239 261 Venüs Giyim San. ve Tic. A.Ş. 144.954.327
240 - - -
241 + Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. 144.811.842
242 60 Coşkunöz Radyatör ve Isı San. Tic. A.Ş. 144.185.030
243 49 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş. 143.701.083
244 342 Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 143.619.348
245 263 Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. 143.193.756
246 436 S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 143.037.857
247 181 Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. 142.800.546
248 - - -
249 457 Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 142.645.392
250 350 Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. 142.340.894
251 - - -
252 214 Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş. 141.153.936
253 273 Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. 140.767.882
254 304 Uludağ Maden Suları T.A.Ş. 140.732.718
255 + Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. 140.687.970
256 329 Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. 140.387.732
257 227 Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş. 140.359.627
258 255 Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. 140.259.250
259 + Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. 140.037.787
260 296 İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. 139.858.524
261 194 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. 139.366.824
262 + Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. 139.270.795
263 + Mersin Un San. ve Tic. A.Ş. 139.141.036
264 + Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. 139.012.249
265 196 Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. 138.911.479
266 - - -
267 - - -
268 298 Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. 137.757.608
269 324 Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş. 137.118.356
270 + Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 137.111.740
271 313 Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. 136.583.570
272 185 Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. 136.395.990
273 248 Valf Sanayii A.Ş. 135.451.210
274 450 Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 135.337.528
275 269 Yurt Çimento San. ve Tic. A.Ş. 135.203.456
276 + Ekosinerji Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 134.953.582
277 220 Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. 134.624.882
278 274 Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. 134.455.572
279 + EMS Mobil Sistemler ve Hastane Malzemeleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 134.383.655
280 272 Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 133.299.329
281 - - -
282 306 Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. 133.049.232
283 259 Atiker Metal İthalat İhracat ve İmalat San. Tic. A.Ş. 132.750.157
284 398 Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş. 132.707.564
285 399 Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 132.537.963
286 241 Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 132.351.374
287 357 Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. 132.259.307
288 + OPSAN Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş. 131.983.556
289 410 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. 131.831.352
290 202 Elif Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti. 131.614.408
291 276 Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. 131.078.767
292 303 Sanica Isı Sanayi A.Ş. 130.540.349
293 352 Salteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 130.463.984
294 205 Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 130.201.677
295 286 Yıldız Granini Meyve Suyu San. ve Tic. A.Ş. 129.717.082
296 315 Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. 129.712.618
297 362 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 129.561.399
298 + Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. 129.037.309
299 123 İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. 128.978.201
300 396 Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. 128.634.880
301 334 Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taahhüt A.Ş. 128.512.266
302 369 Pınar Su San. ve Tic. A.Ş. 128.352.109
303 379 Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş. 128.197.811
304 361 Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş. 128.138.439
305 365 Samsun Yem San. ve Tic. A.Ş. 127.921.924
306 476 Hacıoğulları Hazır Beton Saç ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 127.879.969
307 295 Şahin-Melek Et ve Et Mamülleri Gıda San. Tic. A.Ş. 127.877.491
308 257 Akın Tekstil A.Ş. 127.571.801
309 310 Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. 127.330.939
310 388 Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti. 127.312.983
311 289 Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi A.Ş. 127.263.381
312 140 Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 127.207.635
313 322 MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. 127.102.108
314 299 Shamrock Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 127.060.713
315 401 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 126.919.191
316 348 DYO Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. 126.321.945
317 + Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 126.202.490
318 411 Altınbey Giyim Ticaret A.Ş. 126.016.372
319 - - -
320 285 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 125.823.692
321 424 Safa Tarım A.Ş. 125.233.072
322 386 Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. 125.207.820
323 + Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş. 124.854.784
324 308 Elazığ Altınova Çimento San. Tic. A.Ş. 124.731.253
325 99 Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 124.704.620
326 400 Örma Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 124.701.399
327 395 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. 124.689.853
328 321 Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. 124.606.214
329 + Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 124.387.437
330 228 Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş. 124.357.107
331 377 Ego Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş. 123.949.934
332 425 Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. 123.795.866
333 335 Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 123.762.195
334 305 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 123.600.216
335 - - -
336 380 Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. 123.416.073
337 197 Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. 122.870.853
338 287 Beşsan Makarna Gıda San. ve Tic. A.Ş. 122.758.540
339 307 Antalya Enerji Üretim A.Ş. 122.219.007
340 471 Ela Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti. 122.193.557
341 382 Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 121.680.464
342 327 Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Ltd. Şti. 121.398.093
343 - - -
344 133 TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş. 121.009.877
345 - - -
346 441 Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 120.658.042
347 385 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. 120.184.828
348 397 E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 120.060.560
349 - - -
350 474 Emin Tarım San. ve Tic. A.Ş. 119.962.410
351 71 Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş. 119.702.765
352 + Maykim Yağ ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. 119.677.340
353 + ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. 119.215.611
354 281 Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş. 118.905.460
355 280 Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 118.673.301
356 469 Ersur Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 118.439.468
357 225 Aymar Yağ ve Gıda San. Tic. A.Ş. 118.024.641
358 138 Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş. 117.947.716
359 391 Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. 117.856.816
360 364 Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş 117.783.470
361 + Sistem Metal Yapı Reklam Malzemeleri ve İnşaat San. Tic. A.Ş. 116.727.869
362 + Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş. 116.725.153
363 374 Burak Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 116.490.162
364 - Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. 116.480.314
365 238 Küçükarslanlar Bakır Çinko San. ve Tic. A.Ş. 116.304.683
366 283 Selva Gıda Sanayi A.Ş. 115.810.259
367 + Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş. 115.578.991
368 341 İBA Kimya San. ve Tic. A.Ş. 115.486.414
369 + Diril Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 115.463.497
370 326 Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 115.205.305
371 26 Demirsan Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. 115.105.208
372 - - -
373 378 KOMGIDA Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeleri ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 114.478.436
374 371 Hitit Seramik San. ve Tic. A.Ş. 114.303.499
375 428 Ege Fren San. ve Tic. A.Ş. 114.081.039
376 370 Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. 114.046.400
377 355 Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. 113.528.852
378 - - -
379 402 Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş. 113.304.776
380 376 Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. 113.052.048
381 354 Sabırlar Fındık İhracat Ltd. Şti. 112.930.723
382 393 Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş. 112.824.679
383 461 Tat Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. 112.733.639
384 381 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. 112.598.172
385 122 Hema TRW Otomotiv Direksiyon Sistemleri A.Ş. 112.279.654
386 264 Polisan Kimya Sanayii A.Ş. 111.904.265
387 284 Sezon Pirinç ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. 111.080.591
388 481 Yılmazlar Et Gıda Tarım Hayvancılık Nak. Tur. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 110.844.739
389 + İSPAK İzmit Sıvı Paketleme Sanayi A.Ş. 110.735.283
390 413 CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 110.710.072
391 446 Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. 110.229.732
392 407 Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş. 109.877.597
393 465 Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 109.871.866
394 455 Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. 109.548.204
395 438 Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 109.250.554
396 + Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taahhüt A.Ş. 108.914.118
397 + Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim San. ve Tic. A.Ş. 108.768.931
398 383 Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. 108.664.885
399 320 Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 108.479.525
400 500 Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. 108.264.079
401 492 Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 108.255.135
402 408 Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. 108.177.519
403 358 Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 108.172.084
404 448 Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş. 107.978.263
405 363 BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 107.736.091
406 - Sunjüt Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş. 107.724.420
407 460 Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş. 107.648.910
408 445 Emin Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 107.619.470
409 372 Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 107.216.204
410 + Çelikpan Radyatör Üretim A.Ş. 107.086.249
411 - - -
412 345 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 106.214.131
413 454 Sultan Et ve Gıda Üretim Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. 106.163.643
414 - - -
415 404 Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. 105.894.534
416 493 Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. 105.865.668
417 + Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 105.832.816
418 432 Hatboru Çelik Boru San. ve Tic. Ltd. Şti. 105.633.406
419 431 Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret A.Ş. 105.284.820
420 384 Katsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 105.100.505
421 458 Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 104.696.437
422 330 Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 104.628.610
423 + Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 104.338.663
424 + Eti Elektrometalurji A.Ş. 104.266.577
425 414 Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. 104.183.107
426 485 İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. 104.112.406
427 + Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş. 104.003.220
428 249 Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. 103.978.493
429 403 Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş. 103.892.437
430 473 CHT Tekstil Kimya San. ve Tic. A.Ş. 103.415.432
431 426 Aydın Örme San. ve Tic. A.Ş. 103.094.907
432 463 Penguen Gıda Sanayi A.Ş. 103.036.194
433 - - -
434 + Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 102.674.135
435 489 TMO Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası 102.580.883
436 392 EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti. 102.561.880
437 + Arsan Dokuma Boya San. ve Tic.A.Ş 102.458.144
438 368 Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayi A.Ş. 102.336.109
439 418 As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. 102.244.810
440 211 İzopoli Yapı Elemanları Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 101.935.470
441 316 Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş. 101.569.613
442 190 Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. 101.547.214
443 166 İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş. 101.524.456
444 451 Angora Halı San. ve Tic. A.Ş. 101.471.432
445 + Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 101.467.203
446 + Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. 101.450.953
447 415 Emek Yağ Sanayi A.Ş. 101.208.908
448 449 Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 101.177.100
449 467 Günsan Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 101.173.129
450 + Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş. 101.069.432
451 419 Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. 101.028.003
452 - Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. 101.026.044
453 + Bandırma Has Un Fabrikası Ltd. Şti. 100.913.437
454 - - -
455 + Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş. 100.396.428
456 - - -
457 442 Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. 99.487.931
458 430 Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. 99.473.145
459 456 İhlas Gazetecilik A.Ş. 99.419.518
460 479 Serhat Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. 99.166.214
461 452 Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş. 99.081.563
462 + Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. 98.966.008
463 - - -
464 406 Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş. 98.738.909
465 420 Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 98.554.423
466 + EKU Fren Kampana ve Döküm Sanayi A.Ş. 98.389.089
467 + Yatpa Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş. 98.388.976
468 + Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 98.219.818
469 444 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 98.086.092
470 - İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 97.726.168
471 + Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş. 97.580.803
472 487 Samur Halıları San. ve Tic. A.Ş. 97.094.917
473 + EMA Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 96.939.225
474 366 Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 96.688.941
475 + Gitaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tic. ve San. A.Ş. 96.644.319
476 + K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. 96.524.472
477 + Bagin Yağ Sanayi Tesisleri İmalat ve İşletmeciliği A.Ş. 96.304.783
478 258 Nitromak DNX Kimya Sanayii A.Ş. 96.205.963
479 498 Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 96.143.358
480 - - -
481 - - -
482 472 Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş. 95.457.428
483 433 Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş. 95.268.871
484 + İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 95.149.889
485 440 Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 95.082.755
486 + Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. 94.945.190

AA