Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

BBVA, "Garanti Bankası'nda yüzde 14,89'luk hisse alım anlaşması tamamlandı. Doğuş'a ödenen temettüler dahil hisse başı ödenen fiyat 8,9 TL oldu. Anlaşmanın tamamlanması ile Garanti'deki hisse yüzde 39,9 oldu" açıklamasını yaptı.

Hisse alımının tamamlanmasının ardından Garanti’de Doğus hissesi yüzde 10 oldu. Garanti Genel Müdürü Ergun Özen 2 Eylül'de ayrılıyor. Garanti Bankası’nın yeni Genel Müdürü Ali Fuat Erbil oldu.

Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) şu açıklama yapıldı:

"Bankamız hissedarları Banca Bilbao Vizcaya Argentaria SA ("BBVA") ve Doğuş Holding A.Ş.  tarafından iletilen açıklamaya aşağıda yer verilmektedir;

19.11.2014 tarihinde duyurulan T. Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin %14,89 nispetinde ve TL 625,380,000 nominal değerdeki hisselerin BBVA tarafından Doğuş Grubundan satın alınması konusunda taraflar arasında imzalanan anlaşma hükümlerine uygun olarak devir işlemleri tamamlanmıştır.  Devir sonrasında BBVA'nın Garanti Bankasındaki hissedarlık oranı %39.9'a ulaşmıştır.  Doğuş Grubunun toplamda Garanti Bankası'ndaki hissedarlık oranı %10'a inmiştir. Hisse başına BBVA devir sırasında TL 8,765 satın alma bedeli ödemiş bulunmaktadır.  Buna ek olarak Nisan 2015'de Garanti Bankası tarafından dağıtılan temettüden Doğuş Grubuna hisse başına ödenen TL 0,135 de dikkate alındığında 19 Kasım 2014'te yapılan açıklamada belirtildiği gibi hisse başına toplam TL 8,90'lık bir bedel ödenmiş bulunmaktadır.  

Hissedarlarımızdan gelen yukarıdaki açıklamanın dışında Bankamız Yönetim Kurulu devir işlemleri sırasında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır;

(i) Çıkarılmış sermayenin %14.89'u nispetindeki payların Doğuş Grubu mensuplarından BBVA'ya devrinin onayına ve pay defterine işlenmesine;
(ii) Daha önce Angel Cano Fernandez ve Manuel Castro Aladro'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Maria Isabel Goiri Lartitegui ve Javier Bernal Dionis'in atanmalarına; ve
(iii) Genel Müdür Ergun Özen'in 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile istifası ile boşalacak olan Genel Müdürlük pozisyonuna gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Ali Fuat Erbil'in atanmasına karar verilmiştir."