Advertisement

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) açıklamasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kentbank ve Demirbank ile ilgili ihlal kararlarından bahsedilerek "Türkiye'nin tazminata mahkum edildiği" yönünde yayımlanan haberlerin gerçeklerle bağdaşmadığı bildirildi.

TMSF'den yapılan açıklamada, AİHM Demirbank ile ilgili verdiği karardan sonra, konuyla ilgili yapılan haberlerin bir kısmının gerçeklere aykırı, yalan/yanlış yorumlar/bilgiler içerdiği kaydedildi.

Bunun üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının doğduğu aktarılan açıklamada, " 'Türkiye Kentbank'ta 4,5 milyar dolar tazminata mahkum edildi' başlığıyla yayınlanan haberler gibi, devletin Demirbank'ta tazminata mahkum olduğunu söyleyen haberler de hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek Kentbank gerekse Demirbank dolayısıyla devletimiz hiçbir şekilde tazminata mahkûm edilmemiştir. Herhangi bir tazminat ödemesi de yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, haberlerde adı geçen her iki banka için de AİHM tarafından birer "ihlal" kararı verildiği, ancak bu kararların "tazminat" kararı mahiyetinde olmadığı vurgulanarak, şunlar ifade edildi:

"Aynen Kentbank kararında olduğu gibi, Demirbank için verilmiş olan bu ihlal kararı da yerel mahkeme kararının (Demirbank için 2000 yılında gerçekleşen TMSF'ye devir işleminin iptaline ilişkin olarak Danıştay tarafından 2005 yılında verilen kararın) gereği gibi tatbik edilmediği temeline dayanmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir.

'İhlal' kararlarından bahsedilerek Türkiye'nin tazminata mahkum edildiğinin ifade edilmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Verilen ihlal kararlarının ardından bir tazminata hükmedilebilmesi için yargı sürecinin tamamlanması ve bu sürecin yanında adı geçen bankaların TMSF'ye devredildiği tarih itibarıyla, pozitif bir değere sahip olduğunun yine mahkemece tespit edilmesi gerekmektedir."

Kentbank konusu uzlaşma ile çözümlendiği için mahkeme tarafından bu türden bir çalışma yapılmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, dolayısıyla Kentbank için herhangi bir tazminat ödenmediği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Demirbank için ise bugün itibarıyla böyle bir tespit var olmadığı gibi, gerek bankanın TMSF'ye devredildiği dönemde düzenlenen raporlar gerekse yakın zamanda uluslararası bağımsız kurumlarca yapılan değerleme çalışmaları, Demirbank'ın o tarihteki zararlarının özkaynaklarını aşan tutarlara eriştiğini; diğer bir ifadeyle 'değerinin negatif olduğunu' açıkça ortaya koymaktadır.

Bu itibarla, TMSF'ye devredildiği dönemde içerisinde bulunduğu finansal durum dolayısıyla, Demirbank için zaten çok fazla bedel ödemiş ve böylelikle banka ortaklarının yükleneceği ağır maliyetleri büyük oranda ortadan kaldırmış olan devletimizin, bu aşamadan sonra bu banka için daha fazla bedel ödemesi mümkün görülmemektedir"

AA