Advertisement

Türkiye Ekonomi Bankası'nın (TEB) açıklamasına göre, 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla bankanın aktif toplamı geçen yıl sonuna göre yüzde 12 artarak 70,4 milyar liraya ulaştı.

Aktif büyümesine en önemli katkı, yılın ilk yarısında yüzde 13 büyüyerek bilanço içinde yüzde 73'lük paya ulaşan kredilerden geldi.

Bankanın ekonomiye ve müşterilerine sağladığı destek 51,2 milyar liraya ulaşırken, bunun yüzde 48'ini Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'lere kullandırılan krediler oluşturdu.

Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in 2015'in ilk yarısında takipteki kredilerinin oranı ise yüzde 2,18 düzeyinde gerçekleşirken, yılın ilk yarısında toplam mevduat da yüzde 10 artarak 43,4 milyar liraya ulaştı.

TEB'in mevduatları, alternatif fonlama kaynaklarıyla da desteklenerek bankanın ana fonlama kaynağını oluştururken, artan müşteri sayısının da etkisiyle son yıllarda daha tabana yaygın bir hale geldi. İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla sürdüren TEB'in, sermaye yeterliliği rasyosu da yüzde 13,02 oldu.

Yılın ilk altı ayındaki faaliyetleri sonucunda vergi öncesi karı 547,5 milyon lira olan bankanın, vergi karşılıkları düşüldükten sonra net karı 429,1 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

TEB'in artan karlılığı ve verimliliği, özkaynak ve aktif karlılığındaki iyileşmenin de devam etmesini sağladı.

AA