Advertisement

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Eylül'den itibaren Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye (EPİAŞ) 49 yıl süreyle piyasa işletim lisansı verildiğini, gün içi piyasası, gün öncesi piyasası ve dengesizliklerin ulaştırılması faaliyetlerinin bundan böyle EPİAŞ tarafından yürütüleceğini söyledi.

Yılmaz, EPİAŞ'a piyasa işletim lisansı verilmesiyle elektrik piyasalarında başlayan yeni dönemi AA muhabirine değerlendirdi.

1 Eylül'den itibaren EPİAŞ ve TEİAŞ'a 49 yıl süreyle piyasa işletim lisansı verildiğini belirten Yılmaz, "Gün içi piyasası, gün öncesi piyasası ve dengesizliklerin ulaştırılması faaliyetleri EPİAŞ uhdesine geçmiş oldu. Dengeleme güç piyasası faaliyetlerini ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TEİAŞ yürütecek" dedi.

Türkiye elektrik piyasasının çok büyüdüğünü ve yıllık işlem hacminin 30 milyar dolara ulaştığını ifade eden Yılmaz, "Ülkemize yakışan ve gelişen piyasanın adil bir şekilde işletilmesini sürdürecek yüksek kapasiteli bir yapılanmaya ihtiyaç söz konusuydu" ifadesideğerlendirmesinde bulundu.

"Yabancı yatırımcılar için güven kaynağı"

EPİAŞ ile birlikte şeffaflık, güvenilirlik konusunda piyasayı daha da ileriye taşıyacak dünya çapında bir mekanizmanın hayata geçeceğini dile getiren Yılmaz, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı şirketler için de düzenleyici kurumun gözetimindeki özel bir piyasa işletmecisinin varlığının çok daha güvenilir olacağını vurguladı.

Yılmaz, EPİAŞ bünyesinde belirli bir vadede başta doğalgaz olmak üzere diğer enerji ürünlerinin ticaretine de başlanacağını böylece Türkiye'de uzun süredir dillendirilen enerji Borsasının vücut bulmuş olacağını söyledi.

Halen elektrik piyasasında serbest müşteri sayısının 2 milyona yaklaştığını vurgulayan Yılmaz, "Sistemde işlenen veri büyüklüğü milyonlarca gigabaytı buluyor, bu kadar büyük verilerle uğraşmak da kolay değil, elektrik piyasasının işletimi artık bir IT (Bilişim) şirketinin yapabileceği nitelikte bir işe dönüştü, nitekim piyasa işletmecisi başlı başına bir bilişim şirketidir" şeklinde konuştu.

Şirketin gelir tavanı

EPİAŞ'ın 2015 yılı sonuna kadarki piyasa işletim gelir tavanının ise Kurul tarafından 5 milyon 770 bin lira olarak onaylandığını belirten Yılmaz, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere EPİAŞ'ın piyasa işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan "Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" taslağının da EPDK'nın internet sitesinde kamuoyunun görüşüne açıldığını söyledi.

Tebliğ taslağına göre, EPİAŞ, tek sunucu olarak sağladığı temel hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu gelirleri ve bu gelirin elde edilmesini sağlayacak bedel ve komisyonlara ilişkin tarife teklifini yönetim kurulu kararı ile oluşturup Kurul'a sunacak.

EPİAŞ'ın piyasa işletim faaliyeti kapsamında tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler dışında, faydalanılması zorunlu olmayan hizmetlerle ilgili bedel ve komisyonlar ise yönetim kurulunca belirlenip Kurumun bilgisine sunulacak.

EPİAŞ tarafından, piyasa katılımcılarına piyasa işletim faaliyeti hizmeti dışında herhangi bir hizmetin satın alınması zorunluluğu getirilemeyecek. Belli bir dönem için bedel ve komisyonların onaylanmasında esas alınan piyasa işletim gelirinin eksik ya da fazla gerçekleşmesi durumunda, aradaki fark düzeltilmeyecek. Ancak oluşan farkın nedenleri takip eden dönemin bedel ve komisyonlarının hesaplanmasında dikkate alınacak.

AA