Advertisement

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde vergi tabanını genişletmek suretiyle vergi gelirlerinin kalitesini artıracağız. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edeceğiz. İstisna, muafiyet ve indirimleri kapsamlı bir analize tabi tutacağız" dedi.

"Ekonomi alanında da yeni bir döneme giriyoruz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarıyla ilgili bilgi verirken, her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yeni bir döneme girdiklerini belirterek, "Hükümet olarak bu dönemde bir yandan makro ekonomik istikrar ve kazanımlarımızı güçlendirirken, diğer yandan mikro ekonomik ve sektörel dönüşümlere odaklanacağız. Son 13 yılda üst orta gelir grubuna yükselttiğimiz ülkemizin yüksek gelir grubu ülkeleri arasına girmesi temel amacımızdır" diye konuştu.

64. Hükümet döneminde de daha önceki AK Parti hükümetleri döneminde olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Ağbal, işletmeler için belirsizlikleri en aza indirecek, müteşebbisler için daha sağlıklı ve öngörülebilir, üretimi ve yatırımı destekleyecek bir maliye politikasının çerçevesini güçlendireceklerini söyledi.

Ağbal, "Önümüzdeki dönemde vergi tabanını genişletmek suretiyle vergi gelirlerinin kalitesini artıracağız. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edeceğiz. İstisna, muafiyet ve indirimleri kapsamlı bir analize tabi tutacağız" bilgisini verdi.

64. Hükümet'in reform hükümeti olacağına işaret eden Ağbal, vaatlerin yanı sıra Gelir ile Kurumlar Vergisi kanunlarını birleştirerek, yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun çıkarılması ve Vergi Usul Kanunu'nun güncellenmesi gibi mali konulara ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Tasarıyla yürürlüğü 31 Aralık'ta biten sürelerin uzatılmasının hedeflendiğini bildiren Ağbal, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da öngörülen 6 ay açık ceza infaz kurumunda kalma şartının uygulanma süresinin 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmasının hedeflendiğini kaydetti.