Advertisement

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugün yayınladığı Türkiye bankalarına ilişkin raporda, Türk bankalarının Basel 3'ün 2019'da uygulanmasından önce ekstra sermayeye ihtiyaç duyabileceğini açıkladı.

Moody's analisti Arif Bekoğlu tarafından yazılan raporda, "Türk bankalarının kredi büyümesi sermaye yaratımından daha hızlı ve önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde sermaye seviyelerinin düşmesini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı. Moody's bankaların riskli varlık karşılıkları için %2 sermaye artırımı gerekebileceğini kaydetti.  

Moody's, Türkiye bankalarının karlarının tarihi düşük seviyelerde olduğunu belirterek, kurumun banka karlılığına göre sermayeyi bozmadan kredi büyümesinin (yüzde 20 temettü dağıtım oranı varsayımıyla) yüzde 9 seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

Moody's bu yaklaşımdan yola çıkarak, Basel 3'ün tam olarak uygulanmasıyla, bankaların minimum sermaye yeterliliği seviyesinin üzerinde tutma yeteneğinin bilançolarındaki büyüme oranına bağlı olacağını söyledi. Moody's'e göre, bankaların bilançolarının daha hızlı büyümesi, risk ağırlıklı varlıkların sermayeden daha hızlı büyüdüğüne işaret edeceği için sermaye oranlarının daha hızlı erimesine neden olabilir.

Moody's, bahsedilenlere ilave olarak karlılık üzerinde görülebilecek yeni baskıların sermaye rasyolarındaki düşüşü hızlandırabileceğini söyledi. Moody's bu baskılara örnek olarak, fonlama maliyetlerinde artış, faiz marjlarında daralma, ya da karşılıklarda büyük miktarlarda artış görülmesini gösterdi. 

Moody's'den yapılan açıklamada, TL'nin dolar karşısında değer kaybının sermayeyi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Moody's TL'nin değer kaybı nedeniyle yabancı para cinsinden kredilerin TL cinsi risk ağırlıklarının daha yüksek gözükeceğini söyledi.

Moody's, Türk bankaları arasında sermaye rasyoları ve karlılık açısından ciddi bir ayrışma olduğunu ve bu nedenle Basel 3'ün tam olarak uygulanmasıyla yüksek büyüme oranlarının sürdürülmesinin bazı bankalar için diğerlerine göre daha zor olacağını ifade etti.

Moody's, daha yüksek çekirdek sermayeye sahip olan bankaların (halihazırda Türkiye'nin en büyük 4 bankasının) Basel 3 sonrasında daha fazla kredi verme, pazar payını büyütme ve ölçeklerini geliştirme avantajına sahip olacağını vurguladı.

Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesini de yarın yapması bekleniyor.

Moody's, 2015'in son not değerlendirmesinde, Türkiye'nin "Baa3" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu ve "negatif" not görünümünü teyit etmişti.