Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Riskli yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlarla yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına ve enkaz bedeli ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı üzerine alınan Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, enkaz bedeli ödenmesi ile konut veya iş yeri verilmesine ilişkin hükmün maddeleri, ilgili kurum tarafından gerçekleştirilecek dönüşüm projelerinde uygulanacak.

Enkaz bedeli, duvar ve ağaçlar için ödenecek bedel, ilgili kurum bünyesinde en az üç kişiden oluşan kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak suretiyle Kamulaştırma Kanunu'nun 11. maddesindeki esaslara göre tespit edilecek.

Verilecek konut ve iş yerinin inşaat maliyet bedeli, uygulama alanında gerçekleştirilecek yapım ihaleleri sonrasında gerçekleşen, ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masrafları, zemin iyileştirme giderleri ve müşavirlik gibi giderler dikkate alınarak hesaplanacak.

Hak sahiplerine kanunlardan doğan hakları, sorumlulukları ve borçları gözetilerek, mümkün olursa uygulama alanı içerisinde, olmaması halinde ise uygulama alanı dışında yapılmış veya yapılacak konut veya iş yerlerinden verilmek üzere sözleşme yapılabilecek. Hak sahiplerine verilecek konut ve iş yerlerinin niteliği ve büyüklüğü, borçlandırma şartları ve taksitle ödemenin esasları yürütülen proje bazında ilgili kurumca belirlenecek.

Hak sahipleri, ilgili kurumla anlaşmaması ve sözleşme yapmaması halinde enkaz bedelinin yüzde 10'u, duvar ve ağaçların bedeli ilgili kurumca peşin ödenecek. Uygulama alanı içerisindeki gecekondu sahiplerine de enkaz bedelinin yüzde 10'u, duvar ve ağaçların bedeli peşin ödenecek.

Uygulama alanındaki yapıların malikleri ve hak sahiplerine konut veya işyeri verilmesinden sonra, artan konut veya iş yeri bulunması halinde gecekondu sahipleri ile sözleşme yapılabilecek.

Sözleşme yapılması halinde enkaz bedelinin yüzde 90'ı ile duvar ve ağaçların bedeli, ilgili kurumca verilecek konut veya iş yerinin inşaat maliyet bedelinden düşülecek. Geriye kalan borçlar ilgili kuruma taksit ile ödenebilecek. Bunun da esasları proje bazında ilgili kurumca belirlenecek.

Uygulamanın gerektirmesi halinde uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine de kira yardımı yapılabilecek.