Advertisement

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında şube sayısı 2016'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 51 adet azalarak 11 bin 185 oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) Mart 2016 dönemine ilişkin mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayan "Türkiye'de Bankacılık Sistemi: Banka, Şube ve Personel Bilgileri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, bankacılık sisteminde Ocak-Mart 2016 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 53, mevduat bankaları sayısı 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13 ve katılım bankaları sayısı 6 oldu. Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 9 tanesi özel sermayeli, 21 tanesi yabancı sermayeli ve 1 tanesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen banka konumunda bulunuyor.

2016 yılı ilk çeyreğinde mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı geçen yılın ilk çeyreğine göre 51 adet azalarak 11 bin 185 oldu.

Aynı dönemde şube sayısı, 2015 yıl sonuna göre ise kamusal sermayeli mevduat bankalarında 8 adet artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında şube sayısı 16 adet azaldı. Şube sayısı özel sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında değişmedi.

Ocak-Mart 2016 dönemi sonu itibarıyla mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 328 oldu. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında bin 230, özel sermayeli mevduat bankalarında 478, yabancı sermayeli bankalarda ise 150 seviyesinde gerçekleşti.

- Bankalarda istihdam 858 kişi azaldı

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 858 kişi (yüzde -0,4) ve 2015 yıl sonuna göre ise 581 kişi (yüzde -0,3) azalarak 200 bin 623 oldu.

2015 yıl sonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 6 kişi artarken, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 79 kişi, özel sermayeli mevduat bankalarında 68 kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 433 kişi ve fon bankasında 7 kişi azaldı.

Ocak-Mart 2016 dönemi itibarıyla, banka çalışanlarının yüzde 29’u kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 37’si özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 31’i yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3’ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edildi.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5 bin 743 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 19 bin 377, özel sermayeli bankalarda 8 bin 299 ve yabancı sermayeli bankalarda 2 bin 963 adet oldu.

Söz konusu dönemde, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1'i ilköğretim, yüzde 15’i ortaöğretim, yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 6’sı ise yüksek lisans ve doktora yapanlardan oluşuyor. Kamusal sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 86’sını yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluşturuyor. Bu oran, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 87, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 80, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 84 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51 olurken, bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel sermayeli mevduat bankalarında ve yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, fon bankasında ve kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.

AA