Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi rezerv varlıkları 1,82 milyar dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, bu yılın mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artarak 114,6 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Mart 2016 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, Mart 2016'da bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 arttı ve 114,6 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde, alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya oranla yüzde 2,1 yükselerek 94,2 milyar dolara ulaşırken, altın cinsinden rezerv varlıklar 156,8 milyon dolar azalarak 18,9 milyar dolara düştü.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 10,8 azalarak 10,4 milyar dolar oldu.

Bu tutarın 6,6 milyar doları anapara, 3,8 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,3 milyar doları bir ay, 700 milyon doları 2-3 ay ve 8,3 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 75,1 milyar dolara yükseldi.