Advertisement

Hazine, Mayıs-Temmuz döneminde 19,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 17,3 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, Mayıs-Temmuz 2016 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, bu dönemde 19,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 17,3 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine Mayıs'ta 5,6 milyar lira, Haziran'da 1,7 milyar lira, temmuzda 10 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının, Mayıs-Temmuz 2016 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, Mayıs'ta 6,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 5,6 milyar liralık iç borçlanma, Haziran'da 2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1,7 milyar liralık iç borçlanma, Temmuz'da ise 11,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mayıs'taki iç borçlanmanın 4 milyar lirası piyasadan, 1,6 milyar lirası da kamuya satışlardan, Haziran'daki iç borçlanmanın 1,3 milyar lirası piyasadan, 400 milyon lirası da kamuya satışlardan, Temmuz'daki iç borçlanmanın ise 9,3 milyar lirası piyasadan, 700 milyon lirası kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 9 ihale gerçekleştirilecek.

Mayısta 6,4 milyar lira, Haziran'da 2 milyar lira, Temmuz'da ise 11,5 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 19,9 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 3,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, Mayıs'ta 2 milyar lira, Haziran'da 1 milyar lira, Temmuz'da ise 2,8 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.