Advertisement

Türkiye İMSAD'ın (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksinin mayıs ayı sonuçlarına göre, İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayında artışını yavaşlayarak sürdürdü. Endeks 0,3 puan artarak 100 puan seviyesinin üzerinde kaldı.

Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamada, "Bileşik Endeks mayıs ayında da faaliyetlerdeki artışın etkisi ile yükselmiştir. Mevsimsellik ve canlanan iç talep, faaliyetleri olumlu etkilemiştir. Buna karşın güven endeksi gerilerken beklenti endeksindeki iyileşme yavaşlamıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bileşik Endeksi oluşturan 3 alt endeks farklı gelişme gösterdi ve Faaliyet Endeksi mayıs ayında en çok artan alt endeks oldu ancak artış hızı yavaşlamaktadır. Mevsimsellik etkisi azalarak sürüyor. Güven endeksi mayıs ayında gerileme gösterdi. Beklenti endeksinde ise oldukça sınırlı bir artış söz konusu. Genel ekonomik beklenti gerilerken, iç ve dış pazara dönük beklentiler durağanlaşmış, buna karşın üretim ve yatırım beklentilerinde artış sürmüştür."

Faaliyet endeksi mayısta 1,1 puan arttı

"Faaliyetler Endeksi mayıs ayında artışını yavaşlayarak sürdürdü. Mevsimsellik etkisi ise faaliyet artışını desteklemektedir. Endeks mayıs ayında 1,1 puan arttı." yorumunun yapıldığı açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Mayıs ayında faaliyetler farklı gelişme gösterdi ve yurt içi satışlarda bir önceki aya göre hızlı artış sürdü. İhracat çok sınırlı bir artış gösterdi. Üretim ise iç satışlardaki artışa bağlı olarak tekrar hızla yükseldi. Satışların ciroya dönüşümü yavaşlarken iç talepteki canlanma, faaliyetleri ayında olumlu etkiledi.

Beklenti endeksi bir önceki aya göre sadece 0,2 puan artmıştır. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde nisan ayından sonra mayıs ayında da sınırlı bir gerileme yaşandı. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler ise değişmedi. Önümüzdeki 3 aya ilişkin alınan yurt içi sipariş beklentilerinde yaşanan hızlı artış mayıs ayında durdu. Önümüzdeki 3 aya ilişkin alınan ihracat siparişleri de değişmeyerek zayıf kaldı."

AA