Advertisement

Sınavsız ikinci üniversite için kayıtlar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 21 Eylül'de sona erecek.

9 Eylül Cuma günü sona eren kayıtlar, 21 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans ya da önlisans programından mezun olanların veya okuyan öğrencilerin tercih ettiği ikinci üniversite fırsatıyla alakalı açıklamalarda bulunan yetkililer, öğrenci adaylarına kayıt için son günü beklememeleri uyarısında bulundu.

Adayların, "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden Türkiye Programları bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirecekleri, daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacakları bildirildi.

Öte yandan, ikinci üniversite fırsatına yoğun talep olduğu öğrenilirken, detaylı bilgi için http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr" web sitesinin ziyaret edilebileceği belirtildi.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE HARÇLARI 

Bu kılavuz yayımlandığı tarihte, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı henüz çıkmadığından İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adaylar 25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 11/3 maddesi “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığında farklılık olması halinde buna göre işlem yapılacaktır

Adaylar ödeme yaparken üniversite adı, kayıt türü ve program belirterek/seçerek ödemesini gerçekleştirmelidir (Örneğin, Anadolu Üniversitesi – İkinci Üniversite - İktisat vb.). Ödeme sonunda alınan Dekont/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödeme Bilgilendirme Çıktısı üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı, kayıt türü ve program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü ve program dışında, başka bir kayıt türü ve programa ödeme yapılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE HARÇLARI NEREYE YATIRILACAK?

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri VakıfBank aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
*Kredi Kartı/Banka Kartı İle Ödeme (Herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapamazsınız.)
*Şubeden Ödeme
*İnternet Bankacılığından Ödeme
*ATM’den Ödeme (Kartla/Kartsız)
*Telefon Bankacılığı ile Ödeme

HARÇ ÜCRETİ ALINMAYACAK ÖĞRENCİLER KİMDİR?

14/2/2012 tarih ve 4 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan kanunlar kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır:

*31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci
maddesi,
*3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
*23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun,
*28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri
Tazminat Kanunu
*12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu.
Ayrıca;
*12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından,
*24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve
çocuklarından da yaş sınırlaması olmaksızın Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır.

*Engel oranı %40 ve üzeri olan öğrencilerden de öğrenim gideri alınmayacaktır.

Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler Dönem Öğretim Giderinden muaf olduğu için ödeme yapmayacaklardır.

AÖF BÜROLARINDA KAYIT İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Kayıt işlemlerini online olarak tamamlayan öğrenci adayları, AÖF bürolarında gerçekleştirme zorunlulukları bulunan işlemleri 19-21 Eylül tarihleri arasında tamamlayabilecek. Normal kayıt dönemini uzatması nedeniyle, mazeret kaydı için ekstra bir zaman dilimi belirtmeyen AÖF, öğrencilerin işlemlerini en son 21 Eylül tarihinde tamamlayabileceğini belirtti.

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI
Öğrenci Kimlik Kartı, Fakülteye kayıtlı öğrenci olduğunuzu gösteren belgedir. Kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını 27 Ekim 2016 tarihinden itibaren bağlı oldukları AÖF bürosundan alabilirler. Öğrenci Kimlik Kartlarına bandrol yapıştırılmamaktadır.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Sınavlara, engelli sınav salonlarında katılmak isteyen görme, yürüme ve ellerini kullanamayan engelli öğrenciler, sağlık kurulu raporunun fotokopisini AÖF bürosuna başvurarak kayıt esnasında teslim etmelidir. Bu öğrenciler, sınav engel durumlarının Fakülte kayıtlarına işlenmesini AÖF büro görevlilerinden özellikle istemelidirler. Öğrenciler fakülte kayıtlarına engel durumlarının işlenip işlenmediğini öğrenmek için http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak kontrol etmeleri gerekmektedir.