Advertisement

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yayımladığı bir raporda, küresel ticaretin son 5 yılda zayıfladığını ve muhtemel önümüzdeki yıllarda da zayıf kalmaya devam edeceğini bildirdi.

ECB, "Küresel ticarette yavaşlama belirleyicileri: Yeni normal nedir?" konulu bir ekonomik rapor yayımladı.

Küresel ticaretin son 5 yılda son derece zayıf kaldığına işaret edilen raporda, "Dünya yıllık ithalat artışı 2011 yılının ortalarından bu yana uzun vadeli ortalamasının altında ve bu yarım yüzyıllık süre için ortalama büyüme trendinin altında kalınan en uzun dönem oldu." denildi.

Dünya Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’na (GSYH) göreli olarak dünya ticaretinde zayıflığın devam etmesinin muhtemel olduğu belirtilen raporda, bunun başlıca ticaretin küresel gelir esnekliğini azaltan düzensel etkilerden ve ülke düzeyindeki çeşitli gelişmelerin ticaret esnekliklerini düşürmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Raporda, küresel ticaretin finansal kriz öncesinde küresel çıktıya göre yaklaşık 2 kat daha hızlı büyümesine karşın, ithalatın dünya GSYH’yı karşılama oranının son 5 yılda büyük ölçüde durakladığı ve muhtemelen mevcut seviyelerde devam edeceği aktarıldı.

Ticaret esnekliği için "yeni normalin" orta vadede son yıllarda gözlenen zayıf seviyeye benzer olmasının muhtemel olduğu belirtilen raporda, "Özellikle Avro Bölgesi hariç dünya için esneklik, 1995-2007 dönemindeki 1,8'den 2012-2015 döneminde 0,9'a düştü. Bu zayıflığın bir kısmı, özellikle geçen yıl Rusya ve Brezilya gibi ülkelerdeki olumsuz şoklardan kaynaklandı.” ifadelerine yer verildi.