Advertisement

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “ Orta Vadeli Program (OVP) umut verici, yapısal reformların takipçisi olacağız.” dedi.

Kadooğlu, yeni Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin açıklamasında, OVP’de büyümenin seviyesi ve kalitesiyle ilgili yapılan vurgunun yanı sıra, fiyat istikrarı ve mali disipline yapılan vurgunun da önemli olduğunu belirtti.

Makro ekonomik istikrarı ön planda tutan bir program sayesinde, öngörülebilirliğin artmasının yatırımlara ivme kazandıracağını kaydeden Kadooğlu, iş dünyası olarak revize edilen OVP’yi olumlu karşıladıklarını, özellikle büyümenin kalitesini artırmak için katma değeri yüksek teknolojili sektörlere yatırım yapılmasının vurgulanmasının, Türkiye’nin düşük büyüme, yüksek enflasyon ve cari açık sorununun çözülmesinde önem taşıdığını ifade etti.

Kadooğlu, TÜRKONFED’in sunduğu önerilerin OVP’de yer almasından memnuniyet duyduklarını belirterek, 2016 ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,2 seviyesine düşürülmesinin, yurt içi ve yurt dışında yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda gerçekçi olduğunu da ifade etti.

Darbe girişimi ve jeopolitik gelişmelerin ister istemez ekonomik büyüme hızının yavaşlamasına neden olduğunu kaydeden Kadooğlu, "OVP’de açıklanan yapısal reformların hayata geçmesiyle ekonominin canlanacağını öngörüyoruz. Özellikle büyümenin kalitesi ve kurumsal kalitenin geliştirilmesi, Türkiye’de tekrar yüksek büyüme oranlarına ulaşılmasını ve ekonominin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır." dedi.

- "Stratejik hedefler, reformlarla desteklenirse ekonominin rekabet gücü gelişecektir”

Kadooğlu, Mesleki Teknik Eğitim Reformuna ilişkin daha önce yaptıkları önerileri hatırlatarak, çıraklık eğitimi ve iş başında eğitim gibi reformların KOBİ’lerde, hem kayıt dışılığın azaltılması hem de ekonomik büyümenin kalitesinin gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.

OVP’de büyümenin seviyesi ve kalitesiyle ilgili yapılan vurgunun yanı sıra, fiyat istikrarı ve mali disipline yapılan vurgunun da önemli olduğunu hatırlatan Kadooğlu, makro ekonomik istikrarı ön planda tutan bir program sayesinde, öngörülebilirliğin artmasının yatırımlara ivme kazandıracağını belirtti.

Kadooğlu, "OVP'de, Doğu ve Güneydoğu’ya yapılacak yatırımlar ve bölgesel kalkınmanın da özellikle vurgulanması ile tasarrufların artırılması için atılan adımlar yatırımları güçlendirecektir. OVP’nin önümüzdeki dönemlerde ekonomimiz ve iş dünyası adına umut verici olduğunu söyleyebilirim. Ekonomik ve yapısal reformların takipçisi olmaya devam edeceğiz. STK’ların da OVP’nin istenen başarıyı ve etkinliği elde etmesi için reform süreçlerine politika önerileriyle katkı yapması da önemlidir.” dedi.

KOBİ’lerin teknolojik gelişimi ve verimliliğini artırmak adına TÜRKONFED’in sunduğu “Teşvik sisteminde farklı alanlarda ve özellikle daha teknoloji yoğun alanlarda üretimin desteklenmesi gerektiği” önerisinin de OVP’de yer almasının önemli olduğunu belirten Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene gerçekleştirilen Ar-Ge Reformu ile Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lere vergi ve hibe desteği sağlanmasını önemsiyoruz. Ayrıca bir süredir gündemde olan kıdem tazminatı ile ilgili değişikliklerin de, KOBİ’lere ve iş gücü piyasasına olumlu etki sağlayacağını düşünüyoruz. OVP’de çerçevesi çizilen stratejik hedefler, bahsedilen reformlarla desteklenirse ekonominin rekabet gücü gelişecektir. Bu da, ‘Orta Gelir Tuzağı’ ve ‘Orta Demokrasi Tuzağı’ndan çıkış için öncü adımlar olacaktır."AA