Advertisement

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları eylülde geçen yıl sonuna göre yüzde 5,3 artışla 221,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

UYP verilerine göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 5,3 yükselişle 221,3 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 3,6 artışla 610,9 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP ise 2015 yıl sonunda eksi 379,7 milyar dolar iken, 2016 yılı eylül sonunda eksi 389,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre yüzde 6,6 artışla 117,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,5 artışla 64,6 milyar dolar düzeyine yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası (TL) cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 13,8 artarak 26,4 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemlerine bakıldığında 2016 eylül sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 0,5 azalışla 147,2 milyar dolara indi.

Bu yılın eylül sonu itibarıyla portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 9,6 milyar dolar artış gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku geçen yıl sonuna göre yüzde 2,3 artışla 41,1 milyar dolar, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 14,6 artışla 36,4 milyar dolar, Hazinenin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6 artışla 37,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 12,1 milyar dolar artış gösterdi. 2016 eylül sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu Döviz tevdiat hesapları geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 27,5 azalışla 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 0,6 azalışla 32,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı ise yüzde 50,5 yükselişle 14,5 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,2 azalışla 89,8 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 9,9 artışla 108,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.