Advertisement

SPK haftalık bültenine göre, Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri AŞ 4 milyon 80 bin 960 liralık, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ ise 6 milyon 500 bin liralık bedelli sermaye artırımı; Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ 200 milyon liralık, İş Faktoring AŞ 412 milyon liralık, Aktif Yatırım Bankası AŞ 50 milyon liralık, Enerjisa Elektrik Dağıtım AŞ 1 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ 250 milyon liralık, Creditwest Faktoring AŞ 200 milyon liralık, Aktif Yatırım Bankası AŞ de 95 milyon avroluk borçlanma aracı başvurusunda bulundu.

Kurul, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 500 milyon liralık tahvil, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 250 milyon liralık Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ile Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 669 milyon liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 550 milyon liralık, Kapital Faktoring AŞ'nin 250 milyon liralık, Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ'nin de 110 milyon liralık tahvil/bono ihracına onay verdi. Ayrıca, Deutsche Bank AG'nin (Londra Şubesi) 100 milyon liralık varant ihracına da onay çıktı.

Bültene göre SPK, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ'ye 24 bin 672 lira, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar AŞ paylarında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda Canan Tümer'e toplamda 78 bin 147 lira, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'ye 145 bin 68 lira, Rhea Portföy Yönetimi AŞ'ye 43 bin 210 lira, aralarında İhlas Holding AŞ ve İhlas Yayın Holding AŞ'nin de bulunduğu 3 şirket ile 5 kişiye ise toplamda 183 bin 501 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İpek Enerji, Koza Anadolu ve Koza Altın ile bağlı ortaklıklarının nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek ve Melek İpek hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verildiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"İpek Enerji, Koza Anadolu ve Koza Altın ile bağlı ortaklıklarının zarara uğraması nedeniyle Kurulumuz 4 Mart 2016 tarih ve 2016/8 sayılı bülteniyle kamuya duyurulan ve sorumlular hakkında mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1/A-6 maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 21'inci ve 110'uncu maddeleri kapsamında suç duyurusuna neden olan İpek Üniversitesi ve Koza-İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı'na yapılan bağışların tutarının yeni gelişmeler dikkate alınarak yasal faizler dâhil 1 Aralık 2016 tarihi itibariyle 292 milyon 577 bin 312,84 lira olarak belirlenmesine karar verilmiştir. İpek Enerji, Koza Anadolu ve Koza Altın ile bağlı ortaklıkları nezdinde SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Kurulumuzca tespit edilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan şirket yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Koza Altın, İpek Enerji ve Koza Anadolu tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının anılan şirketlerinden istenmesine karar verilmiştir."

AA