Advertisement

Bireysel emeklilik fonları 2016 yılının 9 ayında enflasyonun 2 katı getiri elde etti.

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneğinden (TKYD) yapılan açıklamaya göre, LUDENS Finansal Hizmetler, Eylül 2016 itibarıyla Emeklilik Fonları Performans Raporu hazırladı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uzun vadeli birikimleri esas alan bir sistem olması nedeniyle, raporda analiz dönemleri 2, 4 ve 12 yıl olarak değerlendirildi.

Rapora göre, emeklilik fonları son 2 yılda Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 4 puan üzerinde getiri sağlarken, son 4 yılda ise TÜFE kadar getiri gerçekleştirdi. Fonlar, 12 yıllık dönemde de TÜFEnin yaklaşık 100 puan üzerinde getiri elde etti.

Emeklilik fonları 2016 yılının 9 ayında başarılı performans gösterdi ve getirileri yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde TÜFE yüzde 4,7 olurken, fonlar ortalama olarak TÜFEden 4,7 puan daha yüksek getiri elde etti. Aynı dönemde fonlar katılımcılarına mevduatın 2,4 puan üzerinde getiri sağladı.

Emeklilik fonlarının performansları alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırıldığında getirilerin 2 yıllık dönemde mevduat faizinin 2 puan üzerinde, 4 yıllık dönemde ise mevduat faizine yakın olduğu görüldü. Fonlar son 2 ve 4 yıllık dönemde BIST 100 endeksinin de üzerinde getiri sağladı.

Son 9 aylık dönemde karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanabilen fonlar kendi karşılaştırma ölçütlerinin yüzde 65 üzerinde getiri gerçekleştirdi.

Emeklilik fonları portföy büyüklüğünün Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı 2012 yılında yüzde 1,4 iken, Haziran 2016da yüzde 2,7ye ulaşmıştı.

Kurulduğu yıl yaklaşık 15 bin katılımcı sayısına sahip olan sistemde Eylül 2016 sonu itibarı ile 6,5 milyon katılımcı bulunuyor.

AA