Advertisement

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, 2016 yılı sona ererken tarım ve hayvancılık sektörünün önemli sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Türkiye kendine yeterliği olmayan ürünlerde yeterliği hedeflemeli ve ihracat olanağı olan ürünlerde üretimi teşvik etmelidir." ifadesini kullandı.

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılı itibarıyla tarım ve hayvancılık sektörünün durumunu değerlendirdi.

Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayların ekonomik açıdan olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade eden Demirtaş, bu olumsuzlukların 2017 yılında giderilmesini ya da azaltılmasını umut ettiklerini belirtti.

Demirtaş, 2016 yılı sona ererken tarım ve hayvancılık sektörünün önemli sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayarak, "Bu sorunların bir bölümü konjonktürel özellik taşımaktadır. Örneğin bu yıl yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle hububat ve baklagil gibi doğal koşullara bağlı ürünlerde rekolte azalmaları yaşanmıştır. Ayrıca çevremizde süregelen ihtilaflar ve çatışmalar, ihracatta nispeten olumlu bir tablo çizen sebze ve meyve sektörümüze önemli darbe vurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektöründe üretici fiyatlarındaki yükselişin enflasyon düzeyinin altında kaldığına işaret eden Demirtaş, buna karşılık girdi fiyatlarındaki artışın her yıl genel enflasyon düzeyinin üzerinde bir seviyede oluştuğunu belirtti. Demirtaş, Türkiye'de üreticilerin ürettikleri ürünü market fiyatlarının çok altında satmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle de öz kaynaklarının aşındığını bildirdi.

Yılın özellikle son aylarında döviz fiyatlarında görülen artış dolayısıyla üreticilerin büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Türkiye kendine yeterliği olmayan ürünlerde yeterliği hedeflemeli ve ihracat olanağı olan ürünlerde üretimi teşvik etmelidir. Yapılan planlar açık ve net hedeflere sahip olmalı ve kamunun desteğiyle uygulanmalıdır. Üreticilerin gerek üretim gerekse ürünlerini pazarlama aşamasında uğradıkları zararı önleyecek ve tarım topraklarını koruyacak önlemler alınmalı ve uygulanmalıdır. Bütçeden ayrılacak destekleme fonu Tarım Yasası'nın öngördüğü gibi olmalıdır. Girdi fiyatlarındaki aşırı artışa karşı sübvansiyon uygulanmalıdır. Tarım sektörü gıda ve hayvancılık sektörleriyle birlikte ele alınarak tarımsal üretim, sanayi, pazarlama ve ticaret entegre edilmelidir."

AA