Advertisement

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aralıkta bir önceki aya göre 5,3 puan azalışla 98,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, aralık ayında RKGE, bir önceki aya kıyasla 5,3 puan azalarak 98,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde RKGE'yi, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim miktarı, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi ise (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4 puan azalarak 103,6 puan seviyesine geriledi

- Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 7,9

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. İhracat sipariş miktarı ile iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler
lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflayarak devam etti. İç piyasa sipariş miktarına ilişkin azalış yönlü beklentilerin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği
gözlendi.

Gelecek 3 aydaki istihdama yönelik artış beklentileri güçlendi. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü belirtildi.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış ve gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,1'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 68'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23,9'a yükseldi.

- Kapasite kullanımı yükseldi

Kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde Kasım ayındaki yüzde 76.4'ten yüzde 76.5 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 610 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 98 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, aralıkta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla 0,1 artışla yüzde 76,5 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,3 oldu.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, yatırım malları, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde artış yaşanırken, ara malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.