Advertisement

Bazı vergi ve harçlar, Maliye Bakanlığının 2017 yılı için yüzde 3,83 olarak belirlediği yeniden değerleme oranında hesaplandı.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre, 2016 yılı için 46 lira olan Özel İletişim Vergisi, gelecek yıldan itibaren 47 lira olarak uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin halen 623 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 646 liraya çıkacak.

Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 997 liradan bin 35 liraya yükselecek. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 23 bin 586 liraya çıkacak.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacak.

Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak belirlenecek.

Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176 bin 600 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 4 bin 68 lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4 bin 68 lira olarak dikkate alınacak.

- 1 yıllık pasaport harcı 175,5 lira

Damga vergisindeki maktu tutarları yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 51,4 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 17,8 lira olacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 163,3 liradan 175,5 liraya, iki yıllıklarda ise 266,4 liradan 286,4 liraya çıkacak. Gelecek yıl, A sınıfı sürücü belgesi harcı 143,7 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 433,1 lira olarak uygulanacak.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere yeniden belirlendi. Buna göre, 13 bin liraya kadar yüzde 15, 30 bin liranın 13 bin lirası için bin 950 lira, fazlası yüzde 20, 70 bin liranın 30 bin lirası için 5 bin 350 lira (ücret gelirlerinde 110 bin liranın 30 bin lirası için 5 bin 350 lira), fazlası yüzde 27, 70 bin liradan fazlasının 70 bin lirası için 16 bin 150 lira, (ücret gelirlerinde 110 bin liradan fazlasının 110 bin lirası için 26 bin 950 lira), fazlası yüzde 35 olarak belirlendi.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, 2016 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2017 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 artırılarak bulunacak. Öte yandan Vergi Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇ne göre, Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarlar da yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ayrıca, Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ ile de indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, gelecek yıl için 21 bin 400 liraya yükseltildi.

- Gelecek yılın başından itibaren çeşitli vergi ve harçlar şöyle olacak:

VERGİ/HARÇ TÜRÜ 2016 2017
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı 623 646
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası 997 1.035
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası 1.760 1.827
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası 2.772 2.878
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası 4.158 4.317
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası 5.797 6.019
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası 8.828 9.166
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası 13.880 14.411
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü 22.716 23.586
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası 118 122
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası 243 252
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası 623 646
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü 1.508 1.565
Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş) 748 776
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar 1.886 1.958
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü 3.019 3.134
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg'ye kadar 672 697
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası 2.262 2.348
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası 2.717 2.821
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü 3.399 3.529
Pasaport harçları - 6 aya kadar olanlar 111,7 120,1
Pasaport harçları - 1 yıl için olanlar 163,3 175,5
Pasaport harçları - 2 yıl için olanlar 266,4 286,4
Pasaport harçları - 3 yıl için olanlar 378,3 406,7
Pasaport harçları - 3 yıldan fazla süreliler 533,1 573,1
Yargı harçları - Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii 13,5 14,50
Yargı harçları - Asliye ve idare mahkemesine başvuru 29,2 31,4
Sürücü belgesi harçları - A sınıfı sürücü belgesi 133,7 143,7
Sürücü belgesi harçları - B sınıfı sürücü belgesi 402,9 433,1
Sürücü belgesi harçları - Uluslararası sürücü belgesi 268,5 288,6
Diğer sürücü belgeleri 672,1 722,5
Damga Vergisi - Rehin senedi 9,8 10,5
Damga Vergisi - Yıllık gelir vergisi beyannameleri 47,8 51,4
Damga Vergisi - Kurumlar vergisi beyannameleri 63,8 68,6
Damga Vergisi - KDV beyannameleri 31,5 33,9

 

AA