Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 2016'nın kasım ayında 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 651 milyon dolar oldu.

Beklenti cari açığın 2.75 milyar dolar olmasıydı. Bir önceki ayda 1.68 milyar dolar olarak açıklanan veri ise 1.66 milyar dolara revize edildi. Net hata noksan Kasım'da 2.73 milyar dolar oldu.

Kasımda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 199 milyon dolar azalarak 2 milyar 888 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 292 milyon dolar azalarak 1 milyar 2 milyon dolara geriledi.

Parasal olmayan altın kaleminde, 2015'in kasım ayında 131 milyon dolar net ithalat gerçekleşirken geçen yılın kasım ayında 141 milyon dolar net ihracat kaydedildi.

Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 209 milyon dolar azalarak 1 milyar 295 milyon dolara, seyahat giderleri de 113 milyon dolar azalarak 340 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi açığı, 2015 Kasım ayına göre 176 milyon dolar düşüşle 476 milyon dolara indi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 203 milyon dolar azalarak 407 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 2015'in aynı ayına göre 250 milyon dolar artarak 444 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2 milyar 693 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 504 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 814 milyon dolar net satım yaptıkları görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar 513 milyon dolar net geri ödemede bulunurken, diğer sektörler 500 milyon dolar tutarında net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar kaleminde 1 milyar 4 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 784 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içi bankalardaki mevduatları ise 1 milyar 224 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 125 milyon dolar ve 669 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler 788 milyon dolar azaldı.

- Aylık ve yıllık cari işlemler dengesi

Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin kasım ayı ile ocak-kasım dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle:

(Milyon ABD Dolar) 2015 2016 2015 2016
  (Milyon ABD Dolar) Kasım Kasım Ocak-Kasım Ocak-Kasım
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -2.236 -2.268 -27.211 -28.584
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -2.445 -2.362 -28.309 -29.884
  Mal ve Hizmet Dengesi (A+B) -1.793 -1.886 -19.517 -21.806
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -3.087 -2.888 -43.067 -36.674
  Toplam Mal İhracatı 12.362 13.397 139.660 136.628
  Toplam Mal İthalatı 15.449 16.285 182.727 173.302
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -2.968 -3.035 -47.393 -39.772
1.1. İhracat 12.247 12.764 132.227 128.641
1.2. İthalat 15.215 15.799 179.620 168.413
2. Net Transit Ticaret Geliri 12 6 79 88
3. Parasal Olmayan Altın -131 141 4.247 3.010
B. HİZMETLER DENGESİ 1.294 1.002 23.550 14.868
1. İşlem Gören Mallar 4 4 59 -8
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -24 -11 -281 -305
3. Taşımacılık 396 348 5.672 4.667
4. Seyahat 1.051 955 20.558 13.344
5. İnşaat Hizmetleri 25 25 306 396
6. Sigorta Hizmetleri -23 -11 -244 -226
7. Finansal Hizmetler -91 -81 -973 -797
8. Diğer Ticari Hizmetler -82 -142 -1.343 -1.571
9. Resmi Hizmetler -58 -112 -954 -962
10. Diğer Hizmetler 96 27 750 330
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -652 -476 -8.792 -8.078
1. Ücret Ödemeleri -42 -69 -364 -630
2. Yatırım Geliri -610 -407 -8.428 -7.448
2.1. Doğrudan Yatırım -199 -72 -3.011 -2.343
2.2. Portföy Yatırımları -120 -109 -2.405 -1.995
2.3. Diğer Yatırımlar -291 -226 -3.012 -3.110
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 209 94 1.098 1.300
II - SERMAYE HESABI 0 0 -6 23
III - FİNANS HESABI -1.902 457 -15.562 -18.930
1. Doğrudan Yatırımlar -194 -444 -10.558 -6.065
1.1. Net Varlık Edinimi 590 239 4.688 2.700
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 784 683 15.246 8.765
2. Portföy Yatırımları 3.074 2.693 14.739 -8.291
2.1. Net Varlık Edinimi 1.394 401 7.001 16
3. Diğer Yatırımlar -4.570 -1.004 -14.559 -12.353
3.1. Efektif ve Mevduatlar -2.329 -306 1.507 -1.917
3.1.1. Net Varlık Edinimi -1.908 825 14.301 2.758
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 421 1.131 12.794 4.675
3.2. Krediler -1.358 -681 -14.550 -8.228
3.2.1. Net Varlık Edinimi 59 105 525 92
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 1.417 786 15.075 8.320
3.3. Ticari Krediler -886 -17 -1.257 -2.212
3.3.1. Net Varlık Edinimi -681 326 -439 -46
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu 205 343 818 2.166
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler 3 0 -259 4
3.4.1. Net Varlık Edinimi 5 5 6 110
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 2 5 265 106
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0 0
4. Rezerv Varlıklar -212 -788 -5.184 7.779
IV - NET HATA NOKSAN 334 2.725 11.655 9.631

AA