Advertisement

YSK "oy kabini aparatları" ihalesi düzenleyecek

YSK "oy kabini aparatları" ihalesi düzenleyecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanları kısmında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın "ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Oy Verme Kabini Aparatları ile Kabin Ana Gövde ve Giriş Bez" ihalesi düzenleyeceği açıklandı

19 Ocak 2017 Perşembe, 09:09 Güncelleme: 19 Ocak 2017 Perşembe, 09:10

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanları kısmında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın "ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Oy Verme Kabini Aparatları ile Kabin Ana Gövde ve Giriş Bez" ihalesi düzenleyeceği açıklandı.

Resmi Gazete'de yer alan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Oy Verme Kabini Aparatları ile Kabin Ana Gövde ve Giriş Bezi’nin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve numunelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

  1. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
  2. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler ve numuneler 26/01/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve verilen numunelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, numunesi uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir."ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 95.182 0,00
USD/TRY 5,8203 0,14
EUR/TRY 6,6421 0,37
EUR/USD 1,1408 0,07
FAİZ 19,41 0,00
ALTIN/ONS 1.430,86 0,78
BRENT 64,29 -0,88
© haberturk.com
Yukarı