Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2016" verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla yüzde 10,9 seviyesine yükseldi.

2015'te işsizlik oranı yüzde 10,3, işsiz sayısı ise 3 milyon 57 bin olarak açıklanmıştı.

Orta Vadeli Program'da işsizlik oranı 2016 yılı için 10,5 olarak öngörülmüştü.

Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13 oldu

İişsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,6, kadınlarda ise yüzde 13,7 olarak hesaplandı.

Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 19,6 iken 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 11,1 çıktı. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 27 milyon 205 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,1, kadınlarda ise yüzde 28 olarak belirlendi.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 305 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 21 milyon 900 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 19,5'i tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,3'ü inşaat ve yüzde 53,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşgücü, 2016 yılında 30 milyon 535 bin kişi, işgücüne katılım oranı ise yüzde 52 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın işgücü istatistiklerine ilişkin bazı göstergeler şöyle:

  2016
İşsizlik Oranı (Yüzde) 10,9
İşsiz (Bin kişi) 3.330
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Yüzde) 13
Genç Nüfusta (15-24 yaş) İşsizlik Oranı (Yüzde) 19,6
İstihdam (Bin kişi) 27.205
İstihdam Oranı (Yüzde) 46,3
İşgücüne Katılma Oranı (Yüzde) 52

Türkiye'de 2016 yılında en yüksek işsizlik oranı, yüzde 18,7 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

TÜİK'in Türkiye'yi 12 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 18,7 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en düşük bölge ise yüzde 4,5 ile Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

Türkiye'nin 26 bölgeye ayrıldığı istatistiklerde ise işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 28,3 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesi olarak belirlendi. Bunu yüzde 17,2 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesi takip etti. İşsizlik oranı en düşük bölge ise yüzde 4,5 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesi oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 54 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti. Bunu yüzde 53,5 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesi izledi. En düşük istihdam oranı ise yüzde 28 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde gerçekleşti.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 57,9 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde görüldü. Bunu yüzde 57,3 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesi izledi. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 39,1 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" ve yüzde 42,4 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgelerinde oldu.

- En yüksek hizmet Ankara'da

İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 55,5 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan", en düşük olduğu bölge ise yüzde 0,9 ile "İstanbul" bölgesi oldu.

Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı en yüksek bölge yüzde 41,7 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olurken, bunu yüzde 38,1 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" ve yüzde 36,3 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" bölgeleri izledi.

Sanayi sektörünün payı en düşük bölge ise yüzde 10,7 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" oldu.

İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 71,9 ile Ankara, en düşük olduğu bölge ise yüzde 31,5 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" olarak gerçekleşti.

- Eğitim durumuna göre işsizlik

Türkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 5,7 olarak tespit edildi. Okuma-yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 11,7, ilkokul mezunlarının işsizlik oranı yüzde 8,5, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların işsizlik oranı yüzde 12,5, genel lise mezunlarının işsizlik oranı yüzde 13,4, meslek lisesi mezunlarının işsizlik oranı yüzde 11,6, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı ise yüzde 12 olarak belirlendi.