Advertisement

Ekonomi Bakanlığı’nın himayesinde Türk KOBİ’lerinin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir e-ticaret projesi geliştiriliyor. Yapılan açıklamalara göre proje kapsamında siteye üye olan KOBİ’lerin üyelik ücretlerinin yüzde 80’i devlet tarafından hibe edilecek.

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2 faz olarak tasarlanan yeni e-ticaret projesi kapsamında ihracatçıya yeni pazarlar oluşturulması, dış pazarlarda sürekli artan sabit müşteri portföyü oluşturulması ve mevcut ihracatçılara verimliliklerini artırmaya yönelik destek verilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında amaçlananlar arasında ayrıca yeni ihracatçıların oluşturulması, KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkı sağlanması, geleneksel ihracattan e-ihracata dönüşümün sağlanması da bulunuyor. Gelen bilgilere göre projeyle birlikte KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda desteklenmesi için Çinli teknoloji şirketi Alibaba.com’un büyük veri kaynağıyla potansiyel ürün ve ürün grubu ile bölge ve ülkelerin belirlenmesi sağlanacak.

İHRACATA 50 MİLYAR DOLAR DESTEK FIRSATI VAR

E-Glober CEO’su Orkan Aytulun konuyla ilgili yaptığı açıklamada e-ticaretin gayri safi yurtiçi hasılaya halen yüzde 2 olan katkısının yüzde 6’ya çıkarılması halinde 260 milyar dolarlık bir büyüklüğün oluşacağına işaret etti.

Aytulun şunları söyledi: “Bu rakamın yüzde 25’inin ihracata döndüğünü düşünürsek, 50 milyar dolarlık bir fırsat ortaya çıkıyor. Yani 5 yılın sonunda 50 milyar dolarlık bir ihracat yaratmış oluyoruz.”

AMAÇ MAKSİMUM VERİM VE UÇTAN UCA UYUMLULUK

Projenin 1’inci fazında, KOBİ’lerin platforma üyeliklerinin ardından ikinci fazda, platform üyeliği dışında kalan diğer araç ve fonksiyonları içeren uluslararası pazarların ihtiyaçlarına yanıt verecek uçtan uca entegre bir ekosistemin oluşturulması planlanıyor. Bu araç ve fonksiyonlar, lojistik, ödeme sistemleri, finansman, gümrükleme (e-gümrük) ve denetim, dijital pazarlama, danışmanlık, data analitiği ve bulut hizmetlerini kapsayacak.

Projenin ekonomiye sağlayacağı faydayı maksimuma çıkarmak için şirketlerin e-ticarete hazır olma durumunu ve mevcutta Türkiye’den yüksek oranda talep edilen ürün kategorilerini içeren şirketlerin belirlenmesi adına küme analizi yapılacak ve bu analize göre önceliklendirilen şirketlerin toplu olarak üye olması sağlanacak.

2023 HEDEFİ İÇİN DİJİTALLEŞME ŞART

Orkan Aytulun altyapı yatırımlarının önemine işaret ederek “Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında yer alan 500 milyar dolarlık ihracat ve 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük için de dijitalleşme gerekiyor” dedi.

HT