Advertisement

Bloomberg News tarafından gerçekleştirilen yeni bir ankete göre Türkiye ekonomisinin 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla yüzde 2.6, 3.1 ve 3.8 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ekonomistlerin daha önceki tahmini ise yüzde 2.5, yüzde 3.1 ve yüzde 3.3 büyüme olacağı yönündeydi.

19 – 24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Bloomberg anketine katılan 32 ekonomist, hem ortalama, hem de yıl sonu enflasyon tahminlerini yükseltti. Uzmanlara göre fiyatlar 2017 yılı boyunca yüzde 10.3 yükselirken, Aralık ayında yüzde 9.5 olacak. Geötiğimiz ay gerçekleştirilen anketten çıkan sonuçlara göre beklenti fiyatlarda sırasıyla yüzde 9.9 ve yüzde 9.2 artış olacağı yönündeydi.

Ankete katılan 5 ekonomistin verdiği yanıtlara göre gelecek 12 ay içinde resesyona girilmesi ihtimali yüzde 16 oldu. Bir önceki anketin sonuçlarına göre söz konusu ihtimal yüzde 12 seviyesinde idi.

İkinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre GSYİH artışı beklentisi, bçr önceki anketteki yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseldi. Üçüncü çeyreğe ilişkin GSYİH artışı beklentisi ise, yüzde 3.5'ten yüzde 3.9'a çıktı.