Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 azalarak 102,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB tarafından, Nisan 2017 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,8 azalarak 102,7 milyar dolara indi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalışla 83,5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3,8 artarak 17,7 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarak 14,2 milyar dolar oldu. Bu tutarın 10,2 milyar doları anapara, 4 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar doları 1 ay, 3,2 milyar doları 2-3 ay, 9,8 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 59,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.