Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artarak 105,4 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Mayıs 2017 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,7 artışla 105,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 86 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 1,4 artarak 18 milyar dolar oldu.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 61,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 14,3 milyar dolar oldu. Bu tutarın 10,2 milyar doları anapara, 4,1 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,1 milyar doları bir ay, 3,3 milyar doları 2-3 ay ve 9,9 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.