Advertisement

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), temmuzda bir önceki aya göre 2,9 puan azalışla 109,5 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, temmuzda RKGE, bir önceki aya kıyasla 2,9 puan azalarak 109,5 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku miktarı, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi artış, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler de endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 107,7 puan seviyesinde gerçekleşti.

"İş yerlerinin yüzde 60,3'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtiyor"

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlere ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndüğü görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı gözlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi. 

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 60,3'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını, yüzde 14,2'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtirken, talep yetersizliğini ham madde-ekipman yetersizliği, iş gücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

Son 3 aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. AB içindeki ve AB dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise bir önceki dönemde değişiklik olmadığı yönündeki değerlendirmelerin bu dönemde azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13,9'a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,3'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 8,8'e yükseldi.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:​​​

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz
Reel Kesim Güven Endeksi 97,1 105,9 108,9 111,2 109,2 112,4 109,5
Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 84,8 92,1 92,7 97,2 98,2 99,1 100,4
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) 94,4 100,6 100,4 95,0 94,0 98,6 99,1
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 104,3 124,7 129,5 125,2 116,9 116,6 115,8
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 107,9 112,5 120,9 113,8 114,5 114,9 112,9
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 98,3 89,9 98,5 117,6 124,8 130,2 112,6
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 111,8 128,3 125,4 129,3 109,6 116,3 116,7
Sabit sermaye yatırım harcaması 101,6 105,1 108,7 110,5 111,0 112,2 113,3
Genel gidişat 73,8 93,9 95,3 101,3 104,8 111,4 105,1

Kapasite kullanım oranı Temmuz'da azaldı

Kapasite kullanım oranı ise Temmuz'da yüzde 78.7 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 78,7 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 637 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 137 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, temmuzda imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalışla yüzde 78,7 seviyesine geriledi. Söz konusu dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasitekullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 78,4e geriledi.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallarında artış görülürken, yatırım malları, dayanıksız tüketim malları, gıda ve içecekler ile dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:

Aylar 2016 2017
Ocak 77,2 77,0
Şubat 76,0 76,8
Mart 76,2 76,7
Nisan 77,0 78,4
Mayıs 77,7 78,8
Haziran 78,0 79,0
Temmuz 77,8 78,7
Ağustos 76,3  
Eylül 78,1  
Ekim 77,9  
Kasım 78,0  
Aralık 78,1

AA