Advertisement

Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları bu yılın ilk çeyreğinde 9 trilyon 52 milyar lira, yükümlülükleri ise 10 trilyon 423 milyar lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2017'nin birinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 9 trilyon 52 milyar TL, yükümlülükleri ise 10 trilyon 423 milyar TL düzeyine ulaştı. Finansal varlık ve yükümlülüklerin farkı olarak tanımlanan net finansal değer, negatif seyrini sürdürdü ve 1 trilyon 371 milyar TL oldu.

Dünyanın geri kalanı ve hanehalkı, yurt içi ekonominin finansmanına en büyük katkıyı sağlayan sektörler olarak gerçekleşti.

Veri dönemi boyunca hanehalkı ve dünyanın geri kalanı, finansal fazla vererek diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim ise finansal açık vererek diğer sektörlere borçlu oldu. Diğer taraftan, finansal kuruluşların net finansal değeri, üstlendikleri finansal aracılık faaliyetleri nedeniyle dengedeki pozisyonunu korudu ve yatay bir seyir izledi.

- Finansal kuruluşlar varlık tarafında en büyük sektör

Sektörler son dönem itibarıyla finansal varlık ve yükümlülükler dağılımında incelendiğinde, finansal olmayan kuruluşlar yükümlülük, finansal kuruluşlar ise varlık tarafında en büyük sektör oldu. Finansal araç dağılımında ise hem varlık hem yükümlülük tarafında para ve mevduatlar ile krediler en ağırlıklı araçlar olarak kayıtlara geçti.

Akım veriler incelendiğinde, 2017 yılı birinci çeyreğinde, hanehalkı hariç tüm sektörlerde net işlemlerde azalış gözlendi. Finansal olmayan kuruluşlar ve dünyanın geri kalanında net değerleme azalışı oldu. Sonuç olarak, hanehalkı hariç tüm sektörlerde negatif net akım gerçekleşti.

Hanehalkı finansal varlık ve yükümlülükleri 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki döneme göre artış gösterdi. Varlıklardaki artışta mevduatlardaki işlemler etkili olurken, yükümlülüklerdeki artış büyük oranda kredi işlemlerinden kaynaklandı.

Hanehalkı finansal varlıklarında en temel araç, yaklaşık yüzde 76'lar dolayındaki pay ile mevduat oldu. Bunu hisse senetleri ve öz kaynaklar izledi. Veri dönemi boyunca hisse senedi ve öz kaynakların toplam finansal yatırımlardaki payı azalırken, mevduatların payı yatay seyretti. Öte yandan, yükümlülüklerin tamamına yakını kredi kaynaklı olarak gerçekleşti.

Hanehalkı net finansal değeri 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 18 milyar TL'lik artış gösterdi. Hanehalkı borçluluğuna ilişkin göstergelere bakıldığında, hanehalkı borcunun GSYH'ye oranı yüzde 18 civarındaki seyrini korudu. Borcun harcanabilir gelire oranı ile toplam finansal varlıklara oranı bu yılın ilk çeyreğinde yatay bir seyir izledi.

Hanehalkı yükümlülüklerinin GSYH'ye oranına bakıldığında, 2017 yılının birinci çeyreğinde Türkiye'nin, karşılaştırma
yapılan ülkeler arasında borçluluk düzeyi en düşük ülke olduğu görüldü.

- Türkiye ekonomisi net borçlu pozisyonunu sürdürdü

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlık ve yükümlülüklerinin 2017 yılı birinci çeyreğinde, bir önceki döneme göre azalış gösterdiği ve bu azalışın büyük ölçüde diğer alacaklar ile hisse senedi ve öz kaynaklardaki azalıştan kaynaklandığı gözlendi.

Yurt içinde yerleşik sektörlerin kullandıkları krediler ve ihraç ettikleri borçlanma senetlerinin toplamından oluşan, finansal hesaplar tanımlı toplam borcun GSYH'ye oranı, 2017 birinci çeyrekte bir önceki döneme göre yatay seyretti.

2017 yılı birinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisi net borçlu pozisyonunu sürdürürken, hanehalkı ve dünyanın geri kalanı finansman sağlayan iki ana sektör oldu. En borçlu sektör, finansal olmayan kuruluşlar olurken, bunu genel yönetim sektörü izledi.

Bu dönemde, hanehalkının net finansal değeri bir miktar iyileşme gösterdi. Bu iyileşmede işlemler etkili oldu. Finansal olmayan kuruluşlarda ise net finansal işlemlerde azalış yaşandı.

AA