Advertisement

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 11'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıklarının yoğunlaştığını belirterek, "Kalkınma Planımız 2019-2023 dönemini kapsadığından, 2023 hedeflerimizle plan hedeflerimiz aynı dönemi içermektedir. Plan hedefleri çerçevesinde oluşturacağımız büyüme stratejisi, bizi aynı zamanda 2023 hedeflerimize yaklaştıracak yol haritasını da ortaya koyacaktır." dedi.

Elvan, 2018-2020 Orta Vadeli Programı, 2018 Yıllık Programı ve 2018 Yılı Yatırım Programı gibi temel politika belgelerinin hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Ayrıca 11'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıklarının hızlandığını ifade eden Lütfi Elvan, "Kalkınma Planımız 2019-2023 dönemini kapsadığından, 2023 hedeflerimiz ile plan hedeflerimiz aynı dönemi içermektedir. Plan hedefleri çerçevesinde oluşturacağımız büyüme stratejisi, bizi aynı zamanda 2023 hedeflerimize yaklaştıracak yol haritasını da ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, kalkınmanın ana unsuru olarak gördükleri Türkiye'nin insan sermayesinin dönüşümü ve gelişimine yönelik eğitim ve istihdam alanlarında politikalar oluşturacaklarını dile getirerek, araştırma geliştirme altyapısının güçlendirilmesi, sanayi ve tarımsal üretimde teknolojik dönüşüm, verimlilik artışları, ihracata yönelik üretim çeşitlemesinin de gelecek dönemde büyüme stratejisinin temelini oluşturacağını kaydetti

Kalkınma Planının katılımcı bir biçimde hazırlanması adına 43 özel ihtisas komisyonu ve 32 çalışma grubu toplantılarıyla çeşitli sektör ve temalardaki konuların derinlemesine tartışılarak öneriler geliştirilmesini amaçladıklarını anlatan Bakan Elvan, "Geçtiğimiz plan döneminde olduğu gibi bu dönemde de özel ihtisas komisyonlarının yanı sıra siyaset kurumu, kamu kurumları, özel sektör, akademik camia, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve medya temsilcilerini buluşturan katılımcı toplantılar düzenlemeyi öngörüyoruz." diye konuştu.

Lütfi Elvan, orta ve uzun vadeli kalkınma hedeflerini oluştururken, kısa dönemde makroekonomik istikrarın ve mali disiplinin korunması, büyümenin istikrarlı bir biçimde sürdürülmesi ve istihdam yaratmasının ana gündem maddeleri olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.​

AA